Standpunten

 • Verkiezingsprogramma

  Armoedebeleid

  We willen voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen. Daarom zetten we in op persoonlijke begeleiding.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Bestuur

  Goed bestuur van onze gemeente is van cruciaal belang. Dit kan in sommige gevallen slimmer en creatiever.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Communicatie

  De gemeente is er voor ons. Met eenvoudige formulieren en helder taalgebruik helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Economie

  We zorgen voor een gemeente waar het fijn ondernemen is. Dit zorg voor een bloeiende economie en banen voor onze inwoners.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Financiën

  De gemeente gaat zuinig en verstandig met ons geld om. Belastinggeld wordt immers opgebracht door onze ondernemers en inwoners.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Gemeenteraad

  De gemeenteraad dient efficiënt te vergaderen, en we betrekken onze inwoners meer bij de lokale politiek.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Kunst en cultuur

  We zijn trots op het rijke aanbod aan culturele evenementen en voorzieningen in onze gemeente. Zij maken Katwijk uniek en geliefd.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Leefomgeving en klimaat

  Ook Katwijk moet verduurzamen. Dat vraagt om verstandige en betaalbare keuzes. Daarom komen we met een realistisch klimaatbeleid.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Onderwijs

  We zorgen voor goed onderwijs en gelijke kansen voor kinderen en jongeren. Ook stimuleren we betere ventilatie op scholen.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Sport

  Sporten is ontzettend belangrijk. Het is van groot belang dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Veiligheid

  Iedereen in Katwijk moet veilig kunnen wonen, verblijven, werken en ondernemen. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Verkeer en vervoer

  Het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. En dus pakken we verkeersknelpunten in onze gemeente aan.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Wonen

  De woningnood in onze gemeente is hoog. En dus zit er maar één ding op: bouwen! Dat moet sneller, meer en hoger.

  Lees meer
 • Verkiezingsprogramma

  Zorg

  We staan voor een balans tussen goede en betaalbare zorg, waarbij onze inwoners centraal staan.

  Lees meer