Economie

Hetmidden- en kleinbedrijf is belangrijk voor onze gemeente. De coronacrisis heefteen aantal van onze bedrijven en ondernemers hard geraakt en raakt sommigen nog steeds. We blijven hen daarom ondersteunen. Zo dragen webij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatievetechnieken voor de toekomst.

►  We willen dat de gemeente één jaar ozb (onroerende zaakbelasting) kwijtscheldt aan ondernemingen die zwaar getroffen zijn tijdens de coronacrisis. Zo dragen we bij aan een goed herstel.

►  In de afgelopen twee jaar is de winkelleegstand in onze centra, vooral in Katwijk aan Zee, toegenomen. We maken ombouw van winkels naar woningen mogelijk en stimuleren deze, zonder financiële of juridische dwang voor eigenaren.

►  Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun winkel openen. Oók op zondag. Sommigen zullen hier het hele jaar rond gebruik van willen maken, anderen alleen in de zomer of rond feestdagen, en een deel ook helemaal niet. Wat ons betreft moet dit allemaal kunnen.

►  Royal FloraHolland is als grootste werkgever zeer belangrijk voor onze gemeente. We stellen dan ook alles in het werk om zo veel mogelijk banen te behouden op de veiling. Hiervoor blijft de gemeente in doorlopend contact met het bedrijf.

►  De gemeente zet in op het aantrekken van hoogwaardige en kapitaalintensieve werkgelegenheid, met name voor het nieuwe bedrijventerrein op Valkenhorst. Voorbeelden zijn de luchtvaart-, ruimte- en biotechnologiesectoren, die allemaal in de omgeving te vinden zijn. Daarbij wordt actief samenwerking opgezocht.

►  Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Het is bovendien fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat samenwerking door ondernemers in een winkelgebied hierin bijdraagt, zijn we bij ruime steun voorstander van bedrijfsinvesteringszones.

►  We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en vergunningen.

►  De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

►  Wanneer een ondernemer zich hier wil vestigen, hanteert de gemeente het principe ‘ja,mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.

►  De beperkingen die door de gemeente zijn opgelegd aan ondernemers rondom de Zwaaikom en het Prins Hendrikkanaal heffen we op.

►  Snel en goed werkend internet is van cruciaal belang voor onze lokale economie. Het glasvezelnetwerk dient daarom in de hele gemeente uitgerold te worden.

►  De gemeente staat open voor de bouw van uitgaansgelegenheden zoals een bioscoop of theater, wanneer hier een aanvraag voor wordt gedaan.

►  Vakantiegangers en dagjesmensen komen niet vanzelf in Katwijk terecht. Daarom zijn we voorstander van een terugkeer van Katwijk Marketing om het toerisme te promoten. Daarbij richt de gemeente zich ook op nieuwe groepen toeristen.

►  Toeristenbelasting komt ten goede aan voorzieningen die Katwijk voor het toerisme treft.

►  Meer hotels zijn welkom in onze gemeente.

►  We maken het Valkenburgse Meer aantrekkelijker als recreatiegebied, zowel voor inwoners als toeristen. Zo zorgen we voor meer parkeergelegenheid en prullenbakken en bieden we ruimte aan ondernemers. Ook zetten we ons er voor in om in de toekomst een rondje rond het meer mogelijk te maken voor fietsers en wandelaars. De gemeente gaat hiervoor in gesprek met de zandwinner.

►  Wanneer er een particulier, realistisch initiatief komt, staan we open voor een zeejachthaven. De gemeente gaat hier zelf niet actief voor aan de slag.