Kunst en cultuur

In onze gemeente hebben we een rijk aanbod aan culturele evenementen en voorzieningen, zoals musea, markten en de Oranjeverenigingen. Zij maken Katwijk uniek en geliefd bij zowel inwoners als bezoekers.

  Of het nu gaat om de toeristenmarkt of de bloemencorso, in onze gemeente is er ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Zeker wanneer er geen of beperkte uitgaven voor de gemeente zijn, staat zij positief tegenover de aanvraag van vergunningen.

  Organisatoren moeten ook op zondagochtend kleinschalige evenementen kunnen organiseren, net zoals dat op andere dagen in de week én in ons omringende gemeenten ook mogelijk is.

  We zijn tegen een lokaal particulier vuurwerkverbod.

  De voormalige grens van het Romeinse Rijk, de Limes, staat sinds juli 2021 op de Werelderfgoedlijst. Samen met lokale culturele organisaties zetten we de grens, die in Katwijk begint/eindigt, meer op de kaart voor toeristen.

  Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Om voor subsidie in aanmerking te komen, verwachten we dat aanvragers zelf ook zorg dragen voor een deel van de inkomsten. Ook willen we dat ze bijdragen aan een maatschappelijk doel.

  De gemeente maakt concreet waar organisaties aan moeten voldoen om voor subsidies in aanmerking te komen.

  Een eerlijke verdeling van subsidies is belangrijk. Organisaties en verenigingen die aan de voorwaarden voldoen, worden gelijk behandeld bij de toewijzing van subsidies.

  Het lesgeven in muziek zien we niet als een taak van de gemeente. Daarom zijn we op termijn voor een zorgvuldige verzelfstandiging van de muziekschool.

  Ook in de afgelopen jaren is er weer veel gesproken over, maar weinig gedaan aan de Hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee. Het is nu echt tijd om een besluit te nemen. Duidelijk is geworden dat het gebouw aan de Schelpendam niet lang meer mee kan en de kosten voor renovatie hoog zijn. Er is een plan voor verhuizing van de hoofdbibliotheek naar Rijnsburg. Dit plan ziet er goed uit, maar onderzoek is nodig voor we een definitief besluit kunnen nemen over een eventuele verhuizing. Daar gaan we niet te lang meer mee wachten.

  De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor de barakken aan de Wassenaarseweg waarvan het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar is. Wanneer andere opties niet mogelijk of reëel blijken, sluiten we intrekking van de gemeentelijke monumentenstatus en sloop van een aantal barakken niet uit.