Bestuur

Goed bestuur van onze gemeente is van cruciaal belang. Dit kan in sommige gevallen slimmer en creatiever. Daarbij gebruiken we relevante data en werken we samen in de regio.

►  We willen dat de gemeente stopt met het schrijven van plannen voor de archiefkast en geen onderzoeken meer start waarvan we de uitkomst van tevoren al weten. Dit kost veel geld en levert weinig op. De gemeente biedt meer stageplekken aan en maakt gebruik van kennis van studenten.

           Wanneer een leidinggevende binnen het gemeentelijke ambtenarenapparaat vertrekt, kijken we eerst of we de positie intern kunnen invullen.

           De gemeente gaat meer data-gedreven werken, onder meer door te vergelijken met andere gemeenten. Een vergelijking maakt controle van het college door de raad eenvoudiger en moet zorgen voor betere besluitvorming. In veel gevallen hoeven we het wiel immers niet opnieuw uit te vinden.

           We leren niet alleen van onze omgeving: we werken ook samen in de regio of provincie bij zaken die breder spelen dan alleen in Katwijk. De wereld houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Zo kunnen we komen tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid en woningbouw.

           De taken van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland breiden we niet uit.

           Voor vervanging van een gestolen of verloren rijbewijs of identiteitsbewijs schrappen we de boete die de gemeente nu nog oplegt.

           De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.

           De gemeente maakt met lokale media afspraken over de inkoop van advertenties en filmpjes. Dit creëert helderheid voor zowel de gemeente als mediaorganisaties.

           RTV Katwijk blijft een zelfstandige omroep, maar zoekt wel actief de samenwerking op binnen de regio. Hiervoor maakt de gemeente concrete afspraken met RTV Katwijk.