Veiligheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. We willen dat iedereen in Katwijk veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar de gemeente samen met inwoners en ondernemers aan werkt. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast pakken we criminaliteit hard aan en zetten we alles op alles om herhaling te voorkomen.

  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.

  Ook drugs-, alcohol-, game- en gokverslavingen leiden tot overlast. We bevorderen een goede samenwerking tussen hulpdiensten en wijkteams, zodat we de problemen snel opsporen en mensen tijdig kunnen helpen.

  Al jarenlang is er een toename van het aantal fietsendiefstallen in onze gemeente. Vooral elektrische fietsen worden steeds vaker gestolen. We zorgen voor meer zichtbaar en onzichtbaar toezicht door de politie en boa’s. Daarbij zetten we ook lokfietsen in. Daarnaast geven we voorlichting, zowel online als op plaatsen waar veel diefstallen plaatsvinden.

  Criminele dreiging rondom daarvoor gevoelige sectoren pakken we gericht aan. We verbeteren de informatiepositie van de gemeente en politie. Ook starten we in samenwerking met het bedrijfsleven een bewustwordingscampagne en werken we op locatie samen met opsporingsdiensten. Voor ondermijning is in Katwijk geen plaats.

  Fraude via WhatsApp of phishing via telefoon of mail komt steeds vaker voor. We informeren daarom onze inwoners actief over digitale criminaliteit. Ook trekken we op met andere gemeenten om de aanpak van deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.