Privacy & Cookie Protocol

In dit Privacy & Cookie Protocol informeert de VVD, te weten: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (de vereniging), u over de wijze waarop de VVD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat (1) alle informatie (2) over (3) een geïdentificeerde of identificeerbare (4) natuurlijke persoon.

Het Privacy & Cookie Protocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en andere personen in overeenstemming met deze wetgeving. Wilt u informatie over cookies, klik dan hier.

Om het Privacy & Cookie Protocol leesbaar te houden, is elk onderwerp onderverdeeld in twee informatielagen. De eerste laag geeft een overzicht van het betreffende onderwerp. Als u daarop klikt, ziet u een korte samenvatting van de belangrijkste zaken van dat onderwerp. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de VVD.