Onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Bovendien leren kinderen hier wat onze normen en waarden zijn en hoe we hier met elkaar omgaan. Voor onze hele samenleving is goed onderwijs van groot belang.

  Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Daarvoor zijn schoolbesturen verantwoordelijk en de gemeente is voor hen een gesprekspartner. We bieden ondersteuning wanneer de kwaliteit van lesgeven onder druk staan en helpen thuiszitters in het onderwijs te voorkomen.

  Elk kind verdient een gelijke kans. De achtergrond van een leerling mag niet meespelen in de opleidingskansen. We moedigen daarom aan dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of bij de naschoolse opvang.

  Een school is ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleren we dat ruimte in en rondom het schoolgebouw bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. Zowel school- als sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.

  We zorgen ervoor dat scholen goed bereikbaar zijn. Veilige wandel- en fietsroutes zijn hierbij van groot belang. Waar nodig verbeteren we de situatie, zoals rondom de Hoofdstraat in Valkenburg.

  Veel basisscholen in Katwijk hebben van oudsher een protestants-christelijke achtergrond. Onder onze inwoners wordt de groep met deze achtergrond steeds kleiner. Bij de huisvesting van nieuwe scholen, bijvoorbeeld in Valkenhorst, bieden we daarom voldoende ruimte aan openbare scholen.

  We zijn voorstander van brede scholen, inclusief peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Hierdoor leren scholen het kind van jongs af aan goed kennen. Dit is optimaal voor de begeleiding van het kind en de ouders.

  De ventilatie op scholen moet goed geregeld zijn. De gemeente maakt daarom gebruik van de landelijke SUVIS-regeling, die financiële ondersteuning biedt om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren.