Financiën

De gemeente gaat zuinig en verstandig met ons geld om. Belastinggeld wordt immers opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Veruit het grootste deel van het geld dat de gemeente te besteden heeft, zo’n negentig procent, is rechtstreeks afkomstig van het Rijk. De rest komt voornamelijk uit de onroerendezaakbelasting (ozb).

  We willen dat de grote stijging van de ozb stopt. De komende jaren gaan we de ozb dan ook niet verhogen.

  De belastingen houden we zo laag mogelijk. We willen dat de gemeente helder uitlegt waar het belastinggeld aan besteedt, onder meer met een leesbare begroting en jaarverslag.

  We geven als gemeente niet meer geld uit dan er binnenkomt.

  De hondenbelasting schaffen we af.

  Voor ondernemers die het moeilijk hebben gehad tijdens de coronacrisis gaan we de belastingen niet verhogen.

  Wanneer inwoners gebruik maken van diensten of producten van de gemeente, worden soms zogeheten leges in rekening gebracht. De tarieven hiervoor baseren we zo veel mogelijk op de kostprijs.

  Externe inhuur door de gemeente vermijden we zo veel mogelijk.

  We streven naar een plek in de top 50 van goedkoopste gemeenten.