Wonen

Of je nu alleen woont in Rijnsburg, samen met je partner in Katwijk aan den Rijn of met kinderen een huis met tuin hebt in Valkenburg: de woningnood in onze gemeente is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Tegelijkertijd willen we wel allemaal graag in deze gemeente wonen. Om aan de grote vraag te voldoen zit er maar één ding op: bouwen!

►  In de nieuwe wijk Valkenhorst, op voormalig Vliegkamp Valkenburg, komen in totaal 5.600 woningen. We starten hier snel met de bouw en gaan vervolgens in hoog tempo door. Volgens de huidige planning duurt de bouw bijna twintig jaar. Dat moet sneller kunnen. We willen het bouwtempo verdubbelen, bijvoorbeeld door vergunningen eerder te verlenen.

►  Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die dat willen kleiner kunnen wonen, en regelen we een eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters.

►  De gemeente, projectontwikkelaars en particulieren gaan op zoek naar meer geschikte bouwlocaties om aan de vraag te voldoen. We kijken daarbij ook naar opties om het aantal woningen op bestaande locaties uit te breiden, bijvoorbeeld door bij sloop meer woningen terug te bouwen op dezelfde grond.

►  Creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses ondersteunen we.

►  We zijn geen voorstander van erfpacht, gezien de ervaringen uit het verleden met de gemeente als beheerder van grond.

►  Bouwen betekent voor ons ook duurzaam, circulair en flexibel bouwen. Dit is nodig om milieu- en klimaatdoelen tegen een aanvaardbare prijs te kunnen bereiken. Vernieuwingen, zoals kant-en-klare daken en muren, zorgen ervoor dat we voor hetzelfde geld sneller en beter kunnen bouwen. En door flexibel te bouwen kunnen we functies van gebouwen veranderen, bijvoorbeeld van kantoor naar woning of van huur naar koop.

►  Bouwvergunningen zijn kostendekkend voor de gemeente, maar niet duurder. De gemeente zorgt ervoor dat zij vergunningen snel verleent.

►  Na het verlenen van een bouwvergunning door de gemeente gebeurt er soms jarenlang niets. Een bouwer doet dit bijvoorbeeld omdat later bouwen mogelijk meer geld oplevert. De gemeente voert daarom een vervaldatum in voor bouwvergunningen.

►  Binnenkort wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dit geeft inwoners en gemeenten onder andere meer vrijheid om lokale regels voor bouwen in te voeren. We vinden het belangrijk dat we de wet gebruiken voor een vermindering van het aantal regels.

►  De gemeente bemiddelt tussen de grondbezitter en de bouwer. Dit leidt tot snelle en betaalbare nieuwbouw. Daarbij koopt de gemeente niet actief zelf grond, om financiële risico’s te vermijden.

►  We starten spoedig met de bouw van woningen in Kleipetten Zuid (Rijnsburg). Al in 2012 is een bestemmingsplan opgesteld, waar destijds zes jaar aan is gewerkt. Hoewel dit plan niet perfect is, gaan we liever hiermee aan de slag dan nog veel langer te wachten.

►  Over de Kwakelwei in Katwijk aan den Rijn wordt al jarenlang gesproken. Het agrarische gebied is een mooie plek voor een park, maar mogelijk ook voor woningen. Een compromis, met veel ruimte voor groen, is de beste uitkomst. Dit is beter dan de status quo nu.

►  We maken tempo met het opnieuw ontwikkelen van de bedrijventerreinen ’t Ambacht (Katwijk aan den Rijn) en diverse terreinen langs de Rijn in Valkenburg. Deze gebieden zijn deels geschikt voor woningbouw.

►  We zijn voorstander van verkoop van de grond van voormalig Hotel Riche aan de Katwijkse Boulevard, maar we willen hier geen verlies op lijden. Beperkte hoogbouw sluiten we voor deze locatie niet uit.

►  We hebben niets tegen hoogbouw. Door hoger te bouwen blijft er meer ruimte voor groen en worden appartementen betaalbaarder.

►  Naast Dunavie bieden we ruimte aan andere woningbouwcorporaties in Katwijk.

►  Zowel woningbouwcorporaties als de gemeente spelen actief in op veranderingen in de samenstelling van onze bevolking. Zo zorgen ze voor voldoende en betaalbare woningen voor bijvoorbeeld starters en senioren.

►  Al vele jaren verhuren inwoners, vooral in Katwijk aan Zee, hun zomerhuisje. We zijn tegen een verbod op deze verhuur. Overlast door toeristische en andere vormen van verhuur pakken we aan.

►  De starterslening voor mensen die hun eerste woning kopen kent voor- en nadelen. Op dit moment heeft de lening meerwaarde voor woningzoekenden. Als dat later niet meer het geval is, verminderen we de hoogte van de lening of schaffen we deze af.