• Proef met fietscoaches niet op zondag: VVD Katwijk stelt vragen aan college

  31 juli − Vorige week werd bekend dat de gemeente Katwijk de proef met fietscoaches rond de strandingangen voortzet. Deze coaches wijzen strandbezoekers erop om de toegangswegen naar het strand vrij te houden voor de hulpdiensten. Tot grote verbazing van de VVD Katwijk zullen de coaches niet op zondag worden ingezet. Door de VVD Katwijk zijn hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Wat kan er beter in Katwijk?

  24 juli − Via de (social) media is er de afgelopen tijd een hoop gesproken over politieke zaken zoals de bibliotheek, foutparkeerders op de boulevard en winkelen op zondag: onderwerpen waar velen een mening over hebben. Maar wat vind jij dat er beter kan? Lees verder

 • Een kapitale vergissing: verhuizing bibliotheek dichtbij

  07 juli − Tijdens de gemeenteraad van donderdag 6 juli is ingestemd met het programma van eisen voor de bibliotheek en de muziekschool. De verhuizing naar de Noordzeepassage is daarmee opnieuw een stap dichterbij gekomen. De VVD Katwijk ziet deze stap als een kapitale vergissing van het college. Lees verder

 • Inspreken helpt: Voorstel afvalscheiding wordt aangepast

  03 juli − Na twee informatieve sessies met veel insprekers, heeft de VVD vorige week donderdag in de gemeenteraad aangegeven dat zij niet akkoord gaat met de voorgestelde variant Omgekeerd Inzamelen. Deze variant zou met name in Rijnsburg enorme consequenties hebben voor de manier van inzamelen. De wethouder heeft dankzij de inbreng van bewoners en de gemeenteraad het voorstel ingetrokken en zal met een aangepast voorstel komen. Lees verder

 • Nico van Hoogdalem lijsttrekker VVD Katwijk

  05 juni − Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Katwijk van 30 mei jl. is Nico van Hoogdalem verkozen tot lijsttrekker van de VVD bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Van Hoogdalem (53) is sinds maart 2014 fractievoorzitter van de VVD in Katwijk. Lees verder

 • Oppositie boycot sessie bibliotheek

  01 juni − Oppositie boycot sessie bibliotheek Lees verder

 • Oordeelsvormende sessie nieuwe bibliotheek en muziekschool

  29 mei − Op donderdag 1 juni aanstaande vindt tijdens de gemeenteraad een oordeelsvormende sessie plaats met betrekking tot het plan van eisen van de nieuwe bibliotheek en de muziekschool in de Noordzeepassage. Hierbij zal er ook gelegenheid zijn tot inspreken. De sessie staat gepland van 20.30 - 22.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wanneer u wenst in te spreken, wordt verzocht u te melden bij de griffie via griffie@katwijk.nl. Lees verder

 • Zo, nu gaan we aan de slag!

  19 maart − Op 15 maart hebben 8212 kiezers in de gemeente Katwijk op de VVD gestemd. VVD Katwijk wil deze kiezers bedanken voor het vertrouwen. Lees verder

 • Leendert de Lange geniet van burgerinitiatief Duinvallei

  © Danny Dubbeldam

  01 maart − Bereikbaarheid en leefbaarheid waren de grote onderwerpen bij de fietstocht die VVD-kamerlid Leendert de Lange afgelopen zaterdag maakte. In acht dorpen werd het kamerlid bijgepraat over de dingen die mensen bezighouden. Lees verder

 • Leendert Luistert; Fietstocht langs mooie regionale initiatieven

  13 februari − Hoe mooi is het dat buurtbewoners samenwerken om een kinderboerderij op te knappen of de vrijwilligers die ouderen vervoeren naar activiteiten. Voor veel mensen is dit heel normaal, maar het maakt uw straat, buurt of dorp wel heel leuk en speciaal om in te wonen. Op zaterdag 18 februari is er de kans om uw initiatief onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Op die dag maakt het regionaal VVD Kamerlid Leendert de Lange een fietstocht langs Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk. Lees verder

 • Top idee, Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn

  © Danny Dubbeldam

  08 februari − De VVD ondersteunt het initiatief (zie hieronder) van de Oranjevereniging Katwijk Aan Den Rijn met het idee voor verenigingen in de Duinvallei. Lees verder

 • KATWIJK PRAAT MEE! - Verkeer, Vervoer en Economie.

  09 januari − Op maandag 23 januari houdt de VVD een nieuwe 'KATWIJK PRAAT MEE!' met Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) en VVD-Tweede Kamerlid Barbara Visser. Lees verder

 • VVD KATWIJK: ALGEMENE BESCHOUWINGEN

  © Danny Dubbeldam

  10 november − Donderdag 10 november sprak fractievoorzitter Nico van Hoogdalem onderstaande tekst uit tijdens de Algemene Beschouwingen. Lees verder

 • Gemeente financiën

  17 oktober − In de vorige periode van de gemeenteraad (2010-2014) nam het college van CDA, CU en VVD het initiatief voor het project "Scherp aan de Wind". Dit project had als doel het ook in de toekomst sluitend houden van de begroting van de gemeente. Na een aantal succesvolle jaren lijkt de fut eruit, zoals de VVD vorig jaar al opmerkte bij de presentatie van de Kadernota 2016. Lees verder

 • KATWIJK PRAAT MEE OVER HET SOCIAAL DOMEIN

  © Danny Dubbeldam

  17 oktober − Op maandag 24 oktober a.s. houdt de VVD een openbare bijeenkomst met als thema de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Lees verder

 • Jammer

  © Danny Dubbeldam

  16 oktober − Donderdag 13 oktober heeft een meerderheid van de raad groen licht gegeven aan het college. Het college gaat een onderzoek verrichten of de “toekomstgerichte” bibliotheek in de Noordzeepassage gehuisvest kan worden. Enkele fracties hebben echter vraagtekens gezet bij dit voorstel, waaronder de VVD. Wij zijn en blijven van mening dat een “toekomstgerichte bibliotheek” ook kan worden gerealiseerd in het huidige pand aan de Schelpendam. Naast het feit dat dit direct al vele miljoenen aan investering bespaart, zijn ook de jaarlijks terugkerende kosten aanzienlijk minder en dan hebben we het nog niet eens over de financiële risico’s die met dit project gemoeid gaan. Lees verder

 • College moet terug naar de tekentafel

  © Danny Dubbeldam

  22 september − VVD is niet akkoord met de locatiekeuze om de Noordzeepassage als locatie voor de “Nieuwe Toekomstgerichte Bibliotheek” aan te wijzen en voor alleen al de aankoop en voorbereidingskosten een krediet beschikbaar te stellen van € 7.250.000,00. Met dit krediet wordt het pand aangekocht voor € 6.850.00,00 en er wordt € 400.000,00 beraamd voor de voorbereidingskosten. Lees verder

 • College saneert gezonde bedrijven weg!

  © Danny Dubbeldam

  01 september − "Het wegsaneren van gezonde bedrijven in de Noordzee-passage wordt door het college gezien als 'revitaliseren van het winkelcentrum.' Dit staat haaks op het besluit van de retailvisie!" - Annette Brul Lees verder

 • BAKKIE DOEN? Kom meepraten over Katwijk

  25 augustus − De VVD Katwijk wil graag in gesprek met alle inwoners van de gemeente Katwijk. Wat speelt er en wat kunnen wij als politiek doen om het wonen in deze prachtige gemeente nog leuker te maken? Daarom staat de VVD zaterdag 27 augustus met een koffietruck op de najaarsfeesten van Katwijk aan den Rijn. Bij de truck wordt gratis koffie uitgedeeld. Lees verder

 • Jos Wienen nieuwe burgemeester Haarlem

  16 juli − Jos Wienen, een echte bestuurder en dat hij besturen het leukste vindt, kun je goed afmeten aan al zijn nevenfuncties naast het burgemeesterschap van Katwijk. Lees verder