Nieuws

 • Akkoord over woningbouw Project Locatie Valkenburg

  18 februari − Eindelijk! Na wekenlang veel overleg en druk vanuit onder meer de gemeenteraad, de VVD Zuid-Holland en Daniel Koerhuis namens de VVD in de Tweede Kamer, is er een akkoord bereikt tussen de Gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf over de bouw van ten minste 5.000 woningen op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Lees verder

 • Niet extra betalen voor restafval

  17 februari − Het Katwijkse college staat voor een grote uitdaging. De gemeente Katwijk streeft naar een maximum van 25 kilogram restafval in 2025 per inwoner per jaar en uiteindelijk geen restafval meer in 2050, conform afspraken met het Rijk. Nu produceert de gemiddelde inwoner van Katwijk nog zo’n 200 kilogram restafval per jaar. VVD-raadslid Annette Brul neemt ons mee in het proces. Lees verder

 • Kamer roept op tot ingrijpen woningbouw Valkenburg

  29 januari − Voor woningzoekenden is het al jaren lastig om in onze gemeente een geschikte en betaalbare woning te vinden. De bouw van duizenden woningen op voormalig Vliegkamp Valkenburg, waarover al lang wordt gesproken, kan hier flink bij helpen. Helaas lukt het de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf maar niet om overeenstemming te bereiken over de bouw en financiering. Daarom is het tijd voor actie! Lees verder

 • De VVD Katwijk in 2019...

  14 januari − Een nieuw raadslid, een bezoek van minister Blok, werkbezoeken, drie verkiezingen... Er was in 2019 weer genoeg te beleven voor de VVD! Lees verder

 • Er was eens: Katwijk Marketing

  13 december − Er was eens een organisatie met de naam Katwijk Marketing. Tot eind 2017 leidde zij een rustig bestaan: er werd reclame gemaakt voor de badplaats Katwijk, evenementen en de VVV werden ondersteund, er werden folders gedrukt en advertenties geplaatst. Net zoals in vele andere badplaatsen. Lees verder

 • Kamerleden bezoeken Project Locatie Valkenburg

  09 december − Vanmiddag hebben Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis en Erik Ronnes een werkbezoek gebracht aan Project Locatie Valkenburg, op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Lees verder

 • Nieuwjaarsborrel VVD Katwijk

  09 december − Ook in 2020 beginnen we het jaar goed met de Nieuwjaarsborrel van de VVD Katwijk. Lees verder

 • Aanpak Brouwerstraat en Bosplein laat op zich wachten

  27 november − Ondanks de inzet van de VVD, worden gevaarlijke punten als de Brouwerstraat (Rijnsburg) en het Bosplein niet op korte termijn aangepakt. Lees verder

 • Eindelijk soelaas voor de Kledingkade

  22 november − We hebben er al eerder over bericht, maar na bijna twee jaar is er eindelijk goed nieuws: de Kledingkade mag verhuizen naar een groter pand! Lees verder

 • Steun voor aanpakken N206 bij Duinvallei

  12 november − De inmiddels beruchte PAS-uitspraak brengt nadelen met zich mee, maar geeft de gemeente Katwijk wel kans om de aanpak van de N206 bij de Duinvallei op de kaart te zetten. Lees verder

 • Inbreng VVD Katwijk Algemene Beschouwingen: "Traaaaaaaaaag…!"

  07 november − Vandaag vinden in de Katwijkse gemeenteraad de Algemene Beschouwingen plaats. Hierbij wordt gesproken over de begroting voor 2020. Fractievoorzitter Toon Stegmann komt met de volgende inbreng. Lees verder

 • Column: Anderhalf jaar voorzitter

  01 november − Vorige week was onze voorzitter Lennart van der Plas anderhalf jaar voorzitter van de VVD Katwijk. Hij schreef hierover een korte column. Lees verder

 • VVD steunt plan voor sloop barakken

  25 oktober − Waterbedrijf Dunea heeft bij de gemeente Katwijk een vergunning aangevraagd voor de sloop van tien barakken aan de Wassenaarseweg. Volgens Dunea is de sloop nodig door de stijgende vraag naar drinkwater. De VVD Katwijk ondersteunt de aanvraag van het bedrijf. Lees verder

 • Historie VVD Katwijk

  21 oktober − Meer dan twintig raadsleden vertegenwoordigden de VVD in Katwijk sinds de oprichting van de partij in 1948. We maakten een overzicht van het aantal zetels en raadsleden. Lees verder

 • Portefeuilleverdeling VVD-fractie

  13 oktober − Namens de VVD Katwijk zijn Toon Stegmann, Annette Brul en Bastiaan Zuyderduyn momenteel de raadsleden. Na het vertrek van Nico van Hoogdalem zijn de portefeuilles herverdeeld. Hieronder is de portefeuilleverdeling per raadslid te vinden. Alle raadsleden zijn te bereiken via fractie@vvd.nl. Lees verder

 • Inschrijving Masterclass VVD Zuid-Holland geopend

  07 oktober − In november is het zover, dan gaat de Masterclass 2019-2020 van de VVD Zuid Holland van start! Een bijzondere editie, want dit jaar zijn er maar liefst 60 plekken beschikbaar! Lees verder

 • Tijdelijke N206 aan zuidzijde stapje dichterbij

  03 oktober − Deze zomer werd de Katwijkse gemeenteraad geconfronteerd met het plan om vlak langs de huizen in Valkenburg de komende jaren een tijdelijke weg aan te leggen in verband met de komst van de RijnlandRoute. Voor deze weg wordt het huidige fietspad langs de N206 voor anderhalf jaar opgeheven en verdwijnt ook het park waar dagelijks veel Valkenburgers gebruik van maken. Deze tijdelijke weg komt op sommige plekken slechts 19 meter van de huizen vandaan. Geen wonder dat dit tot groot protest leidt bij de vele omwonenden. Deze weg zal namelijk voor veel overlast gaan zorgen in Valkenburg en heeft daarbij ook negatieve gevolgen voor de doorstroming van het doorgaand verkeer van de Tjalmaweg - je mag er dan maar 50km/u - en de veiligheid van de fietsers, die dan via de Hoofdstraat worden omgeleid. Lees verder

 • VVD Katwijk steunt tijdelijke N206 aan zuidkant

  19 september − De provincie is begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van het laatste stuk van de RijnlandRoute, tussen knooppunt Leiden-West en de kruising met de Wassenaarseweg. Voor de aanleg van deze weg zal volgens het plan aan de noordkant hiervan gefaseerd een tijdelijke weg worden aangelegd op de plek van het huidige fietspad en park. Dit stuit echter op flink verzet van de omwonenden, zo bleek uit een recente bijeenkomst hierover. Wel lijkt er nog een opening te zijn bij aannemer Boskalis en de provincie voor een alternatief plan aan de zuidzijde. Lees verder

 • Vragen VVD over parkeerinformatie

  12 september − Ook deze zomer zochten op hete dagen weer vele toeristen en dagjesmensen verkoeling aan de Katwijkse kust. Regelmatig zorgde dit voor overvolle parkeergarages, terwijl er even verderop soms nog ruimte genoeg was voor een parkeerplek. In de gemeente Katwijk werkt elke parkeergarage namelijk met een eigen systeem die aangeeft hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Als het aan de VVD Katwijk ligt, kan dit een stuk efficiënter. Lees verder

 • Column: Gratis geld bestaat niet

  28 augustus − Afgelopen week, strategisch in de vakantietijd, kwam wethouder Nagtegaal (GemeenteBelangen) namens de Gemeente Katwijk naar buiten met het bericht dat de uitbreiding van het gemeentehuis niet vierenhalf, maar ruim zes miljoen euro gaat kosten. Lees verder