Communicatie

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van onze inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit. Hiermee voorkomen we ook wachtrijen, problemen en frustraties.

  Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. We streven hierbij naar taalniveau B1/B2.

  We zorgen ervoor dat de gemeente goed bereikbaar is. Fysiek op het gemeentehuis wanneer noodzakelijk, maar ook telefonisch of online. Daarbij kijken we bovendien naar nieuwe communicatiemethoden zoals videoplatforms, social media of een chatfunctie op de gemeentelijke website. Zo houden we de dienstverlening laagdrempelig en modern.

  De gemeente legt proactief uit waarom het een beslissing neemt. Daarom zetten we in op meer actief gebruik van social media. Ook zorgen we voor directe communicatie naar inwoners wanneer dit voor hen van belang is.

  Draagvlak voor beleid is van groot belang. We maken mogelijk dat inwoners op tijd kunnen meedenken wanneer bijvoorbeeld de wijk of straat opnieuw wordt ingericht. Daarbij maakt de gemeente duidelijk dat niet alles mogelijk is, omdat sommige ideeën tot veel extra kosten leiden.

  We zorgen voor toegankelijke participatie van inwoners. Daarom organiseren we niet alleen maar inspreekavonden, maar proberen we ook via online of schriftelijke enquêtes de grote, vaak zwijgende meerderheid te betrekken.

  Wanneer de gemeente inwoners vraagt om mee te denken met beleid, wordt hun input serieus genomen.

  De gemeente gaat gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid. Zo besparen we kosten op het verzenden van brieven en maken we het voor onze inwoners makkelijker. Een brief op papier blijft mogelijk voor wie dat liever heeft.