Verkeer en vervoer

In 2040 wonen we naar verwachting met ruim 80.000 mensen in onze gemeente. En we verplaatsen ons allemaal voortdurend. Zo gaan we naar werk, op bezoek bij vrienden en familie, of wandelen we een rondje in onze buurt. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen.

►  We gaan samen met omwonenden en ondernemers zo snel mogelijk aan de slag met de grote verkeersknelpunten in onze gemeente, zoals het Bosplein in Katwijk, de op-/afrit van de N206 bij ’t Heen en de Brouwerstraat in Rijnsburg. Hiermee verbeteren we de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

►  Het is belangrijk dat inwoners snel de wijk in en uit kunnen. Daarom zorgen we voor goede ontsluitingswegen in onze gemeente, zoals in Valkenhorst.

►  We blijven ons inzetten om ten noorden van Rijnsburg een nieuwe weg aan te leggen die de N206 bij Noordwijk verbindt met de A44. Deze weg, de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek, zorgt voor een ringwegstructuur om onze gemeente. Dit leidt bovendien tot minder verkeer op de Rijnsburgse Brouwerstraat en de Molentuinweg/N206 in Katwijk aan den Rijn.

►  Een ringweg alleen lost niet alle problemen op. Daarom starten we met vernieuwing van de N206 tussen de Zeeweg en de Wassenaarseweg, bijvoorbeeld door een verdiepte aanleg van de weg. Hierbij nemen we ook de Molentuinweg mee.

►  Veel van onze inwoners werken buiten de gemeentegrenzen, bijvoorbeeld in Leiden, Den Haag of Schiphol. Door de aanleg van de vernieuwde N206 bij Valkenburg zijn de verbindingen momenteel slecht, ook voor het openbaar vervoer. De gemeente blijft de situatie nauwgezet volgen.

►  Het onderhoud van wegen was in de afgelopen jaren vaak een stuk duurder dan begroot, onder meer in het Ridderpark en in de Rijnstraat. De gemeente moet de kosten beter gaan inschatten, of op zoek naar expertise.

►  In sommige dorpskernen laat de bestrating te wensen over, zoals in het oude centrum van Rijnsburg en delen van de Molenwijk in Katwijk aan den Rijn. Dit pakken we aan, zodat voetgangers en fietsers weer veilig op pad kunnen.

►  Fietsers krijgen voorrang op rotondes. In de meeste buurgemeenten is dit al het geval.

►  Het uitbreiden van woningbouw op bestaande locaties zorgt voor een grotere parkeerdruk. We handhaven de landelijk gemiddelde parkeernormen. Voor Valkenhorst passen we de plannen aan: daar komen volgens de huidige plannen te weinig parkeerplaatsen.

►  Bezoekers van Katwijk wijzen we met digitale borden op de toegangswegen en live informatie via navigatiesystemen op beschikbare parkeerplaatsen. Hierdoor kunnen we het verkeer op drukke dagen beter spreiden.

►  Betaald parkeren mag geen melkkoe zijn voor de gemeentekas. De parkeertarieven houden we daarom laag.

►  Waar betaald parkeren geldt, stimuleren we parkeren in garages en op parkeerterreinen door een lager parkeertarief. De eerste twee uur parkeren maken we op deze locaties gratis.

►  Het betaald parkeren-gebied wordt niet vergroot, tenzij dit een wens is van bewoners. Richting de grens van het gebied verlagen we de parkeertarieven. Hiermee voorkomen we dat parkeeroverlast zich verplaatst naar de buitenranden.

►  Een bedrijfsvergunning voor het parkeren van een auto of bedrijfsbus kost achttien keer meer dan een vergunning voor inwoners. Dit vinden we oneerlijk en trekken we meer gelijk.