Armoedebeleid

We willen voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen. Onze gemeente telt momenteel 2.500 huishoudens met een laag inkomen, waarvan circa 500 gezinnen met kinderen. Dit zijn te veel inwoners die niet goed mee kunnen doen in onze samenleving.

  Samenwerking tussen organisaties als de Voedselbank, Grip op de Knip, het Welzijnskwartier, Dunavie, GGD, wijkteams en natuurlijk onze inwoners is van groot belang voor de bestrijding en vroegtijdige signalering van armoede. De gemeente stimuleert en begeleidt de samenwerking. Een positief vooruitzicht voor inwoners die in armoede leven is daarbij van groot belang.

  Het komt regelmatig voor dat mensen met financiële problemen hun post niet openen en hierdoor nog dieper in de problemen komen. Inwoners met schulden gaan we daarom fysiek begeleiden. Vaker persoonlijk contact en minder via de post helpt hen weer op eigen benen te kunnen staan.

  De gemeente stapelt geen boete op boete bij mensen die hier niet aan kunnen voldoen.

  De gemeente begeleidt actief inwoners die zelf geen werk kunnen vinden naar een nieuwe baan. Dit voorkomt financiële problemen of helpt deze op te lossen.

  Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, verplichten we om zich nuttig te maken als vrijwilliger. Dit voorkomt isolatie en zorgt ervoor dat ze onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. Bovendien kunnen ze er nieuwe vaardigheden door ontwikkelen en dragen ze een steentje bij aan onze gemeenschap.