Gemeenteraad

Bij de manier van werken door de gemeenteraad staan onze inwoners centraal. Vergaderen doen we efficiënt, en we betrekken Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers bij de lokale politiek.

►  We gaan op een andere wijze debatteren in de gemeenteraad. Onderwerpen waarover veel overeenstemming bestaat, kunnen we korter behandelen. Hierdoor hebben we meer ruimte om uitgebreid te spreken over gevoelige en grote thema’s zoals de koopzondag of de klimaatplannen. We maken ruime inspraak mogelijk en nodigen inwoners actief uit om mee te spreken.

►  Voor veel mensen is de stap om lokaal politiek actief te worden best groot. Daarom organiseert de gemeente samen met ProDemos de cursus Politiek Actief. Hierdoor bieden we jong en oud de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met de politiek in contact te komen.

►  Alle middelbare scholieren worden ten minste eenmaal uitgenodigd in het gemeentehuis. Daar vertellen we hen over het werk dat hier wordt gedaan en we organiseren een debat in de raad. Zo zorgen we voor een doorlopende verbinding tussen de politiek en de kiezers van de toekomst.

►  Gemeenteraadsfracties krijgen de beschikking over een werkplek in het gemeentehuis, die altijd toegankelijk is. Hiermee volgen we veel andere gemeenten waar dit al kan. Politieke partijen kunnen hierdoor eenvoudig afspreken met inwoners en vergaderen wanneer zij dat willen.

►  Wanneer een raadslid zich afsplitst van een partij, krijgt deze geen recht meer op (betaalde) burgerraadsleden ter ondersteuning.