Verbinding met Katwijk-Noord onder druk door renovatie Julianabrug

© Gemeente Katwijk

Vorige week is in de gemeenteraad de renovatie van de Koningin Julianabrug besproken. Een vernieuwing van deze belangrijke schakel in het Katwijkse wegennet is hard nodig. Mede door inzet van de VVD en een meerderheid in de gemeenteraad zal er uiteindelijk aan beide zijden een doorlopend voetpad komen. Wel heeft VVD-raadslid Bastiaan Zuyderduyn tijdens de bespreking nog een tweetal zaken ingebracht.

Allereerst de groenstrook, waarover we eerder berichtten. De VVD vindt 350.000 euro een hoge prijs voor een smal strookje groen, waarvan de ecologische verbindingswaarde niet eens bewezen is. Daarbij ontbreekt op de Zeeweg een belangrijke schakel, want de kans dat dieren deze drukke weg oversteken richting het noorden is klein. Ten tweede heeft de VVD moeite met de omleidingsroutes gedurende de renovatie. Hiervoor zijn een aantal scenario’s voorgesteld en het college heeft gekozen voor variant IV, waarbij de Westerbaan en de Binnensluis tijdelijk eenrichtingswegen worden. Hier is echter weinig draagvlak voor bij de inwoners, vooral omdat hierdoor in Katwijk-Noord flink moet worden omgereden om in het centrum te komen. De verbinding tussen noord en zuid, die al onder druk staat door de tijdelijke sluiting van de Koningin Julianabrug, wordt hiermee nog ingewikkelder.

Daarom is op initiatief van de VVD samen met Durf een motie ingediend voor variant III, een variant waarbij de omleidingsroute tweerichtingsverkeer toestaat. De wethouder heeft naar aanleiding van de motie beloofd binnenkort het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad over de tijdelijke verkeersmaatregelen. Wordt dus vervolgd!

De illustratie is van de Gemeente Katwijk.