Een duur stukje groen

Vorig jaar werden de plannen gepresenteerd voor de renovatie van de Koningin Julianabrug in Katwijk. De renovatie werd goedkoper dan oorspronkelijk begroot, iets waar we als VVD natuurlijk erg blij mee waren. Helaas werden veel partijen in de raad hierdoor overmoedig: zij vonden het nodig om een peperdure groenstrook op de brug aan te leggen, terwijl uit onderzoek van Bureau Waardenburg (2019) bleek dat zo’n strook geen meerwaarde heeft voor de verbinding tussen de twee duingebieden.

Daarnaast waarschuwde de VVD Katwijk toen al dat we minimaal de helft van de kosten voor deze groenstrook zelf zouden moeten betalen. De meerderheid van de raad was echter van mening dat dit gratis kon. Nu blijkt dat we inderdaad ruim vier ton moeten betalen voor deze strook. Het is weliswaar binnen het budget, maar in tijden dat er flink bezuinigd moet worden is het niet sjiek zoveel extra geld uit te geven voor de ‘groene hobby’ van een aantal raadsleden.

De illustratie is van de Gemeente Katwijk.