Steun VVD voor voortzetting Planck

Afgelopen week stemde de VVD in met de voortzetting van het project rondom Planck: een samenwerking van de bibliotheek, Muziekschool en K&O. Graag lichten we toe waarom we tot dit besluit zijn gekomen.

Voor de VVD waren er drie grote kritiekpunten voor we konden instemmen: de toekomst van biljartvereniging De Bogaert, de financiële onderbouwing en het ‘gerommel’ met parkeercapaciteit.

(Iets) meer ruimte voor De Bogaert kon niet op steun rekenen van de gemeenteraad. Opvallend, omdat alle partijen tot heden hun steun uitspraken voor de biljartclub. Nu puntje bij paaltje komt, gaf de meerderheid echter geen thuis. We zullen daarom aandacht blijven vragen voor een goede, al dan niet nieuwe locatie voor de vereniging.

Betreft financiën kregen we van het college de toezegging dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt bij financiële tegenvallers én daarbij de kans krijgt de plannen nog wat aan te passen, indien nodig. Daarnaast is toegezegd dat er rondom De Burgt wordt gekeken naar het creëren van extra parkeercapaciteit: voor de VVD van groot belang, omdat er anders in de toekomst geen ruimte meer is voor andere (nieuwbouw)projecten.

Alles afwegend is voortzetting van het project Planck volgens de VVD nu de meest verstandige keuze. We weten dat het bij afwijzing de komende jaren alleen maar duurder wordt. Uiteraard zullen we de voortgang constructief-kritisch blijven volgen.

De inbreng van fractievoorzitter Lennart van der Plas, met een uitgebreidere toelichting op onze kritiekpunten en reden tot instemming, is terug te kijken via de website van de gemeenteraad vanaf ongeveer 46:35.