Parkeerregulering geschrapt uit Woonagenda

Afgelopen week stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonagenda Katwijk 2024 vast. De VVD heeft hiermee ingestemd, maar maakte wel enkele kritische kanttekeningen. Zo komt Katwijk met extra regels t.o.v. landelijke verplichtingen, wat het mogelijk (nog) moeilijker maakt om voldoende te bouwen. Het college kiest hiervoor om nog meer doelgroepen te bedienen. Maar hoe meer je reguleert, hoe groter de kans dat een project voor een bouwer niet meer te realiseren is.

Daarnaast vinden we dat het aantal van 2.500 extra woningen binnen onze huidige dorpen geen blauwdruk moet zijn: we moeten per locatie bekijken wat haalbaar is, ook om de leefbaarheid in stand te houden. Een integrale afweging per gebied moet duidelijk maken wat er wel (en niet) mogelijk is.

Goed nieuws was wel dat in de laatste versie van de Woonagenda het woord ‘parkeerregulering’ is geschrapt. Het is belangrijk om in dit soort documenten te bevestigen dat er geen uitbreiding van parkeerregulering mag komen: nu niet, straks niet!