VVD en PvdA bezorgd over nieuw kinderdagverblijf

Ondanks weerstand van omwonenden, lijkt de vestiging van een nieuw kinderdagverblijf op de Achterweg in Katwijk aan den Rijn aanstaande. Dit tot ongerustheid van de lokale VVD- en PvdA-fractie, die vrezen voor een mogelijk te forse toename van de parkeerdruk en verkeersintensiteit. De partijen vragen het college daarom om uitleg over de plannen.

Eerder dit jaar vroeg PvdA-raadslid Tom Reedijk al naar de gevolgen voor het parkeren in de nabije omgeving. “Naar aanleiding van berichten van omwonenden zocht ik naar meer onderbouwing waarom dit initiatief hier kan komen. Maar de beantwoording van onze vragen was vrij vaag, waardoor ik er niet veel mee kon.”

Een bezwaarprocedure leidde voor bewoners niet tot een gewenst resultaat, omdat het bestemmingsplan wél de ruimte biedt voor het kinderdagverblijf. VVD-fractievoorzitter Lennart van der Plas: “Natuurlijk moet er voor ondernemingen als deze de ruimte zijn. Maar is dit de ideale locatie en stelt de gemeente wel de juiste voorwaarden? Naast de parkeerdruk kunnen ook de extra verkeersbewegingen hier tot riskante situaties leiden.”

Met de politieke vragen hopen de partijen helder te krijgen waarom het college het plan voor het kinderdagverblijf steunt, en willen ze monitoren hoe de verkeers- en parkeerdruk in de praktijk uitpakt. Een reactie op de vragen wordt in de loop van de zomer verwacht.