Rekenen en taal voorop!

Het landelijke niveau van scholieren als het gaat om vaardigheden als taal, rekenen en burgerschap daalt de afgelopen jaren. Zorgelijk, vindt de lokale VVD. Gezien deze trend is het niet goed dat de gemeente zelf scholen met extra taken ‘opzadelt’, zoals we eerder dit jaar zagen met lespakketten rondom verkeersveiligheid.

Fractievoorzitter Lennart van der Plas: “Natuurlijk is ook verkeerseducatie van groot belang. Het is echter tijd voor een welbewuste afweging voor we scholen met nog meer werk confronteren. Daarbij moet de basis centraal staan én op orde zijn. Pas daarna is er ruimte voor andere zaken.”

In het jaarverslag van de gemeente over afgelopen jaar, lezen we onder meer terug dat er projecten met scholen zijn op het gebied van cultuur, natuur, verkeer, sport, respect, weerbaarheid en gezonde voeding.

Van der Plas: “Begrijp me niet verkeerd: dit zijn allemaal belangrijke en waardevolle thema’s. Maar uiteindelijk is de tijd altijd beperkt, zeker ook in het onderwijs. We moeten uitkijken dat we als lokale overheid scholen allerlei (goed bedoelde) taken en opdrachten opleggen, want dan krijgen we die cruciale basisvaardigheden nooit op orde. Voor de VVD is dit een zwaarwegend kader voor we instemmen met nieuwe projecten.”