Voorstel uitbreiding parkeerregulering definitief verworpen

In het debat van donderdag 13 juni heeft de gemeenteraad unaniem het raadsvoorstel voor uitbreiding van parkeerregulering verworpen. Het betekent een voorlopig eindresultaat van een halfjaar discussie over de forse vergroting van het gereguleerde gebied, vaak in de vorm van betaald parkeren.

Een aantal partijen wilde meer parkeerregulering voor de toekomst niet helemaal uitsluiten. De VVD wel: we blijven ons inzetten voor de bouw van voldoende nieuwe woningen, maar dan wél onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er voldoende parkeercapaciteit bij wordt gecreëerd. Voor veel inwoners is de auto immers keihard nodig, en dus moeten we ook niet gaan tornen aan parkeernormen.

In het debat keek de VVD ook vooruit. Zo kwamen we met alternatieven: kijk serieus naar parkeertorens of half verdiept parkeren (i.p.v. de vaak duurdere parkeergarages), wissel per locatie af in de norm voor betaalbaarheid, bouw op bepaalde locaties minder en andere meer als dat nodig is om een bouwplan rond te krijgen en betrek proactief ondernemers, die ook ideeën hebben voor het realiseren van parkeerplaatsen.

Tot slot kwamen we samen met de PvdA met de motie 'Bouwen aan draagvlak', met als doel om inwoners en ondernemers actief te betrekken bij het vervolg. Voor de VVD is het cruciaal dat we samen werken aan betere plannen en een goede afweging tussen alle keuzes die we kunnen maken op gebied van parkeren, wonen, recreatie en groen. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen.