VVD: Voorstel parkeerregulering moet van tafel

Eindelijk was het afgelopen week zover: het referendum tegen de forse uitbreiding van parkeerregulering in onze gemeente. De kiezer heeft gesproken, en hoe!

Met een opkomst van bijna 50% - zeer hoog voor een referendum – en naar het zich laat aanzien meer dan driekwart van de kiezers die tegen heeft gestemd, is het voor de VVD overduidelijk: inwoners zijn écht klaar met het anti-autobeleid in onze gemeente, waar meer betaald parkeren weer een voorbeeld van was.

Al bij de aanbieding van dit raadsvoorstel, een halfjaar geleden, maakte de VVD duidelijk dit niet te kunnen steunen gezien de grote (negatieve) consequenties voor onze dorpen op het gebied van parkeren. Vergaderingen met vele insprekers, bezwaren vanuit ondernemers en dit referendum bleken uiteindelijk nodig om ook de coalitiepartijen te overtuigen.

Hoewel het referendum een advies is voor de gemeenteraad, mag er met deze uitslag geen twijfel over bestaan dat dit raadsvoorstel van tafel moet. Het is nu aan het college om daadwerkelijk alternatieven uit te werken, iets wat tot heden werd verzuimd omdat parkeerregulering zogenaamd ‘de enige optie’ zou zijn.

De VVD heeft de afgelopen periode al diverse andere mogelijkheden genoemd om toch meer te kunnen bouwen. Ook wij willen immers meer (betaalbare) woningbouw, maar met de uitdrukkelijke voorwaarde dat daar voldoende parkeerplaatsen bij worden gerealiseerd. Anders krijgen we op termijn een groot tekort aan parkeercapaciteit en breidt het betaald parkerengebied zich uit over praktisch de hele gemeente.

Het is dan ook hoog tijd dat onze eerder genoemde alternatieven, zoals onderzoeken van half verdiepte of bovengrondse parkeergarages (goedkoper dan ondergronds), het per locatie afwisselen in percentage betaalbaarheid en op bepaalde locaties minder bouwen - en elders wellicht meer - nu serieus wordt bekeken.

Om echt iets te veranderen, rekenen we op een veel meer constructieve houding vanuit de coalitie, dat af zal moeten stappen van het (onterechte) idee dat we niet onder parkeerregulering uit kunnen komen. Een andere werkwijze is nodig om daadwerkelijk met elkaar te komen tot passende oplossingen, samen met de inwoners en de raad.

Langs deze weg bedankt de VVD alle kiezers en ieder die zich heeft ingezet in de campagne tegen de uitbreiding van parkeerregulering. In het bijzonder dank aan de gedreven initiatiefnemers van het referendum onder leiding van Marjan Homan-Haasnoot, die een duidelijk tegengeluid verwoordden en daarmee hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat.