Onduidelijkheid rond voorstel voorrang rotondes

Onlangs sprak de gemeenteraad andermaal over het wijzigen van de voorrangssituatie op rotondes. De VVD is voorstander van behoud van de huidige situatie (voorrang voor auto’s), omdat onderzoek laat zien dat dit voor fietsers veiliger is en de doorstroming beter blijft.

In het debat plaatste de VVD vooral vraagtekens bij de mist die het college verspreidt rondom dit voorstel. Volgens wethouder Mostert kost het niét wijzigen van de huidige situatie straks 12 miljoen euro, maar over welke termijn dit nodig is, is volstrekt onduidelijk. Bovendien wordt wel erg makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat rotondes jarenlang verkeerd zijn aangelegd: ze blijken al gebouwd alsof er voorrang voor fietsers komt, terwijl de gemeenteraad altijd tégen die voorrang is geweest.

Daarnaast zei het college begin dit jaar nog dat er geen energie in het momenteel voorliggende plan zou worden gestopt, wanneer de gemeenteraad toen had besloten de huidige situatie te handhaven. Nu zouden we echter plots vele miljoenen euro’s kwijt zijn als we besluiten de auto in de voorrang te laten.

Een merkwaardig verhaal. De VVD is op basis van het laatste debat allerminst overtuigd: niet alleen inzake het voorstel om fietsers voorrang te geven, maar vooral ook niet betreft het financiële verhaal. Het voorstel van dit college kunnen we dan ook niet steunen.