Op pad met de boswachter!

Samen met boswachter Joël Haasnoot van Staatsbosbeheer, ging de VVD-fractie deze week op pad door de duinen van Berkheide. Een mooie ronde waarbij Joël op boeiende wijze vertelde over onder meer de staat van de natuur, de uitdagingen in dit gebied, zijn dagelijkse werkzaamheden en de ruimte voor recreatie.

Daarnaast kwam de hoge waterstand aan de orde: in bijna een eeuw tijd heeft het grondwaterpeil niet zo hoog gestaan als nu, wat deze winter onder meer overlast veroorzaakte bij voetbalvereniging Quick Boys. Hier stond een van de lager gelegen velden langdurig onder water. De verwachting is niet dat dit nu jaarlijks gaat voorkomen, maar klimaatverandering zou wel tot nattere winters kunnen leiden.

We bedanken Joël voor dit heel interessante bezoek en de tijd die hij hiervoor wilde vrijmaken!