VVD present bij informatieavond energietransitie

Deze week organiseerde Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van dertien gemeenten in onze regio, een boeiende informatieavond over de energietransitie. Vanuit de VVD waren burgerlid Leendert Hoek en gasten Erik van der Plas en Michael van Hilten hierbij aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst in Leiden was om met elkaar de regionale energiestrategie te bespreken: waar staan we nu, en hoe kunnen we de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen zo goed mogelijk verwezenlijken?

Dat nog niet alles perfect loopt wordt erkend en ook landelijk besproken. Maar het is goed te zien dat er draagvlak is om dit samen op te pakken, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau.