Vertraging Hoftuinplein door parkeerregulering

Al jarenlang roept onder meer de VVD op om het Hoftuinplein opnieuw in te richten. Dit is belangrijk om het nabijgelegen Rijnsburgse winkelcentrum voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden. Maar de plannen omtrent parkeerregulering dreigen nu roet in het eten te gooien.

Zoals bekend wil het college de parkeerregulering - vaak in de vorm van betaald parkeren - fors uitbreiden. Terwijl het college begin maart nog aankondigde dat er voor eind april een voorstel aan de gemeenteraad zou worden gestuurd aangaande de herinrichting van het Hoftuinplein, blijkt dat dit nu langer gaat duren.

Het college: "Er wordt voor eind april geen raadsvoorstel ingediend. Er is nog geen duidelijkheid over het standpunt van de VvE over wel/niet verkoop van haar grond aan de winkeliers. Zij hebben pas eind mei een gezamenlijk overleg gepland staan. Daarna zal er een voorstel met een aantal varianten aan de raad worden aangeboden. Dit zal juni/juli 2024 zijn."

De VVD is zeer verrast door de beantwoording, omdat in een debat vorige maand wethouder Knape nog uithaalde naar 'de grote woorden' die de VVD zou gebruiken. Hij verwees hierbij naar een post op social media, waarbij we volgens Knape ten onrechte spraken over 'het kwaad van parkeerregulering' dat nu ook vertraging op het Hoftuinplein veroorzaakt. Enkele weken later blijken deze woorden echter profetisch en volledig juist.

We begrijpen goed dat omwonenden afwachten met welke plannen de gemeente komt als het gaat om parkeerregulering, en zij hun terrein derhalve niet zomaar willen verkopen. Voor de VVD is dit andermaal een bewijs dat de vergroting van het betaald parkerengebied geen goed idee is. Op 6 juni aanstaande kunnen bewoners zich uitspreken tegen de plannen, tijdens het referendum over uitbreiding parkeerregulering.

Zet cookies aan om de video te tonen.