Geen dwang, maar stimuleren en motiveren!

Er staat weer een nieuwe lokale wet, de zogeheten Verordening Stedelijk Afvalwater, op het punt van invoeren. De VVD zegt nee tegen deze zoveelste vergroting van de regeldruk.

Deze verordening verplicht bewoners straks om per vierkante meter verhard oppervlak zestig liter hemelwater op te vangen. Burgerlid Leendert Hoek is duidelijk: “We zijn er voorstander van om groene tuinen te promoten, vanuit een positieve grondslag en met ruimte voor eigen, creatieve ideeën van inwoners en ondernemers. Maar we zijn tégen verdere dwang en regulering, inclusief handhaving en extra kosten door dit voorstel.”

De VVD stelt voor om de invoering van de verordening uit te stellen en eerst bewoners te stimuleren en motiveren om de tuin te vergroenen, in plaats van (wederom) terug te vallen op de invoering van nieuwe regels. Vanavond beslist de gemeenteraad hierover.

Zet cookies aan om de video te tonen.