Eerst een plan, dan een oordeel

De PvdA en D66 hebben aangekondigd om deze week een motie in te dienen, met als strekking om het groen nabij het Bosplein te behouden. Zeer voorbarig, vindt de VVD.

Als gemeenteraad hebben we namelijk nog niets van de plannen gezien, en veel ondernemers en omwonenden zitten juist keihard te wachten op een goede aanpak van het verkeersknelpunt bij het Bosplein. Als misschien iets van de groenstrook moet worden verplaatst om de verkeersveiligheid te vergroten, willen we dat zeker niet bij voorbaat uitsluiten. Het gaat hier immers ook niet om een officieel ‘park’.

Bovendien kan de herinrichting worden benut om het winkelcentrum opnieuw in te richten: belangrijk voor de omgeving én de lokale ondernemers, die ook tegen de motie zijn. Wanneer er niets van het groen mag worden verplaatst, wordt die deur al bij voorbaat dichtgegooid. Dat heeft veel grotere consequenties dan alleen het belang van de huidige supermarkt die hier is gevestigd.

De VVD zal blijven hameren op een snelle en grondige aanpak van het verkeersknelpunt bij het Bosplein en kijkt uit naar de precieze uitwerking van de plannen. Dán is het moment om ons oordeel te vellen.