Gebruik Berichtenbox in aantocht

De afgelopen jaren heeft de VVD zich regelmatig hard gemaakt voor aansluiting bij de Berichtenbox van MijnOverheid. Via de Berichtenbox kunnen inwoners post van de overheid digitaal ontvangen. Waar dit bij veel, en steeds meer gemeenten al mogelijk is, kan het in Katwijk nog niet.

Om daar vaart achter te houden, kwamen we met een (unaniem aangenomen) motie om in de eerste helft van 2024 te komen met een plan van aanpak voor de implementatie. Zo wordt het hopelijk, voor wie dat wil, snel mogelijk om post digitaal te ontvangen.