Forse uitbreiding betaald parkeren onacceptabel

De VVD heeft met grote onvrede kennisgenomen van de plannen van het college van Durf, SGP en ChristenUnie om het aantal betaald parkerengebieden in onze gemeente flink uit te breiden. Er is geen serieuze participatie van inwoners en er wordt niet voldoende gekeken naar alternatieven.

In een brief aan de gemeenteraad maakt het college duidelijk dat het betaald parkeren hoe dan ook wordt opgelegd, waarna inwoners alleen nog kunnen meepraten over details als zonegrenzen, parkeertijden, parkeertarieven en voorwaarden van parkeervergunningen. De VVD vindt dit geen manier van het serieus nemen van inwoners, maar een vorm van schijnparticipatie.

De VVD is an sich niet tegen betaald parkeren, maar wel alleen als bewoners dit zelf wensen. Het rücksichtslos opleggen ervan vinden we niet oké. We zullen daarom onder meer gaan voorstellen om een enquête/draagvlakonderzoek te houden onder inwoners voor deze parkeerregulering wordt opgelegd.

Het college wil het betaald parkeren invoeren in de volgende gebieden:

 • Hof Korte Vaart/Langevaart, Rijnsburg
 • Visser ’t Hooft, Rijnsburg
 • Cultuurbedrijf De Burgt, Rijnsburg
 • De Bloem Galanthus Rijnsburgerweg, Rijnsburg
 • Vliet noordzijde/Hoftuinplein, Rijnsburg
 • Koestraat, Rijnsburg
 • Havenscharnier, Katwijk aan Zee
 • ID-college, Katwijk aan Zee
 • Pniëlkerk, Katwijk Noord
 • Sloop/nieuwbouw torenflats, Katwijk Noord
 • Hoornes Noord-Oost, Katwijk Noord
 • Multifunctionele accommodatie Hoornes, Katwijk Noord
 • Alle overige initiatieven die binnen de directe invloedssfeer van bovengenoemde locaties liggen.