Vragen over cashless betalen Zwembad Aquamar

Eerder deze week bereikte de VVD, SGP en DURF het bericht dat Zwembad Aquamar vanaf 1 januari 2024 cashless zal gaan werken. Bij de fracties leven zorgen over de gevolgen van dit besluit, vooral voor jonge kinderen die vaak een ‘centje’ meekrijgen om met vriendjes of vriendinnetjes te gaan zwemmen, ouderen voor wie een pinpas geen prettige of gepaste optie is (om welke reden dan ook) en inwoners (veelal mensen met een lager inkomen) die hun maandgeld pinnen om beter grip te houden op hun financiën.

Omdat Zwembad Aquamar valt onder het Sportbedrijf Katwijk, waarvan de gemeente voor 100% aandeelhouder is, hebben de partijen een aantal vragen gesteld aan het college. Zo willen zij onder meer weten of er voldoende rekening wordt gehouden met groepen die liever contant betalen en in hoeverre het college op de hoogte was van het besluit van het zwembad.

Daarnaast vragen de partijen zich af of met de afschaffing van het contante geld kinderen geen belangrijke lessen wordt onthouden hoe om te gaan met geld. Juist munten en briefjes leert hen de waarde in te zien van geld, en de risico’s zijn beperkt wanneer het onverhoopt toch mis gaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld pinbetalingen). Tot slot zijn de partijen benieuwd of het alternatief om te betalen, namelijk via een bezoekerspas, al per 1 januari aanstaande in werking is. Indien dat niet zo is, stellen zij voor de invoering van betalen per bezoekerspas in ieder geval uit te stellen.

Het college heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.