VVD kritisch op extra opvang asielzoekers

Vandaag kwam het bericht naar buiten dat het college van Durf, SGP en ChristenUnie 18 woningen voor statushouders beschikbaar wil stellen, plus 40 opvangplekken voor minderjarige vluchtelingen. De lokale VVD is kritisch op dit plan. Als Katwijk huisvesten we al zo'n vijftien jaar asielzoekers op het azc, waarbij we ruimschoots meer opvang verlenen dan andere gemeenten in de omgeving.

Onze vragen en zorgen richten zich vooral op de huisvesting van minderjarige vluchtelingen. Het is belangrijk dat zij een veilige plek en opvang krijgen, maar tegelijkertijd vraagt het capaciteit op het gebied van scholing en goede jeugdzorg, terwijl we al een grote personeelskrapte kennen. Welke garanties zijn er dat deze vluchtelingen hier onderwijs kunnen volgen en goede zorg krijgen, zonder dat dit effect heeft op onze eigen (al overbelaste) jeugdzorg?

Als onderdeel van de plannen lijkt Katwijk bovendien onder druk te zijn gezet door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA): in ruil voor 4,68 miljoen euro in tien jaar tijd krijgen we ook 62 tijdelijke woningen beschikbaar voor andere doelgroepen dan statushouders. De VVD zet zich sterk in voor tijdelijke woningbouw waar mogelijk, maar vindt het niet direct logisch dit nu te verbinden aan deze afspraken met het COA.

Volgende week spreekt de gemeenteraad over de plannen van het college en zullen wij onze vragen aan de orde brengen. Een besluit volgt naar verwachting begin december. De VVD is tegen de plannen van het college als we onvoldoende antwoord krijgen op onze vragen en niet aan de eerder tussen raad en college afgesproken voorwaarden wordt voldaan.