Stop het anti-autobeleid!

De Algemene Beschouwingen: het belangrijkste debat van het jaar, omdat we beslissen over de begroting van de gemeente Katwijk voor 2024. Dit jaar een bijna 250 pagina’s tellend boekwerk met tal van voorstellen en plannen waar het college aan wil werken. Goede ideeën en minder goede ideeën.

De begroting is een moment om vooruit te blikken. Maar juist door af en toe terug te kijken, leer je van het verleden en doe je inspiratie op voor de toekomst. In het afgelopen jaar hebben we ons als lokale VVD op tal van onderwerpen ingezet: het behoud van Panbos, het behoud van de eerste twee uur gratis parkeren, het nieuwe pand van ondernemer Hoekstra Wheels, veiligheid door de KNRM en KRB op en rond het strand en de zee. Tégen de juridisch slecht onderbouwde nieuwe woningregels. Vóór versterking van de Rekenkamer, waarvan ons initiatiefvoorstel door de hele gemeenteraad unaniem werd aangenomen. Tijdelijke woningbouw, de situatie in en rond de Brouwerstraat, heldere communicatie door de gemeente… Het is haast te veel om op te noemen. We moeten dan ook keuzes maken waar we het allemaal over gaan hebben. Voor de VVD staan dit jaar een drietal thema’s centraal bij het begrotingsdebat: veiligheid, financiën en het anti-autobeleid van dit college.

Meer aandacht voor veiligheid
Onze gemeente Katwijk wordt dit jaar diverse malen geconfronteerd met bruut geweld. Meerdere schietincidenten, meerdere explosies. Dit leidt tot angst, veel vragen, veel geruchten. Maar bovenal een gevoel van onveiligheid. Steeds meer signalen wijzen ons erop dat de drugsproblematiek in onze gemeente toeneemt. En daarbij ook geweld gerelateerd aan drugs, zoals we dat eveneens in grote steden zien.

De VVD is zeer bezorgd over deze negatieve trend en vindt het belangrijk hier ook in de Algemene Beschouwingen bij stil te staan. Niet omdat we het eenvoudig kunnen oplossen, wel om ervoor te zorgen dat dit thema heel hoog op de agenda komt en blijft staan. Met het gebruik van harddrugs dragen alle gebruikers bij aan de hiermee gepaard gaande overlast. We moeten er alles aan doen hen hiervan bewust te maken en te houden, en tegelijkertijd elke vorm van hieraan gerelateerd geweld met de meest krachtige woorden en daden afkeuren en bestrijden.

Ruim 15% ozb-verhoging: te veel!
We citeren uit een persbericht van de gemeente Katwijk van afgelopen maand: “[…] Ook voeren we de jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke belastingen van 5% door. Deze is eerder gemaakt om ervoor te zorgen dat we niet ineens een heel grote verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (ozb) krijgen.”

Wat leest u hieruit? Wij lezen dat de ozb met vijf procent stijgt in het komende jaar. Maar niets is minder waar! Op pagina 37 van de begroting staat dat de ozb-verhoging in 2024 liefst 15,06% bedraagt. Dit is een optelsom van een indicatie van 6,06% en twee eerdere verhogingen van resp. 4% en 5%.

Inwoners zitten niet te wachten op gegoochel met cijfertjes. Het verlaagt het vertrouwen en is simpelweg niet eerlijk. Veel beter is het om uit te leggen waarom je een bepaalde beleidskeuze maakt en daar vervolgens pal voor gaan staan. Helaas kiest het college daar niet voor en probeert het een rooskleuriger beeld dan de werkelijkheid te schetsen. Ook wanneer je een minder leuke boodschap hebt, moet je het lef en de durf hebben om dit uit te leggen.

Dan over die verhoging zelf. De VVD vindt een stijging van ruim 15% veel te fors gelet op de flink gestegen lasten waar inwoners al mee te maken hebben. Juist ook voor middeninkomens, die vaak niet in aanmerking komen voor allerlei potjes van de gemeente, is dit een heel zware dobber die we niet kunnen accepteren. Daarom komen we samen met andere partijen met een voorstel om die ozb-belasting minder sterk te verhogen. Het is onnodig en een veel te grote belasting, letterlijk en figuurlijk, voor onze inwoners.

Anti-autobeleid: wanneer houdt het op?

Belachelijke regels rondom parkeren op eigen terrein, geen vaart in de aanpak van verkeersknelpunten, het sluiten van het tunneltje bij de Zanderij, een enorme verhoging van de prijs van tweede bewonersvergunningen, de uitbreiding van betaald parkerengebieden: het anti-autobeleid van het college kwam in 2023 wel heel duidelijk naar voren. Op allerlei manieren lijken autobezitters – waarvan velen de auto keihard nodig hebben voor bijvoorbeeld werk of mantelzorg – het kind van de rekening te zijn voor het huidige gemeentebestuur.

De VVD verzette zich dit jaar krachtig tegen alle plannen en vond daarbij regelmatig CDA, SGP en KiesKatwijk aan haar kant. Tezamen hebben deze partijen echter 15 van de 33 zetels, net geen meerderheid dus. De linkse partijen in Katwijk, inclusief DURF, zijn sterk anti-auto en daarmee dus ook voorstander van strenger beleid op dit gebied.

Tijdens de Algemene Beschouwingen komt de VVD met één concreet financieel voorstel betreft de aanpak van grote verkeersknelpunten. Begin dit jaar zou er een nieuw actieplan verkeersveiligheid zijn, alsmede een actualisatie van de top 10 verkeersknelpunten. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat deze stukken er nog altijd niet zijn. In plaats daarvan wil het college in 2024 wéér meer onderzoeken gaan doen.

Wat moet er gebeuren voordat al die grote verkeersknelpunten, zoals het Bosplein in Katwijk aan Zee, de kruising N206/Hoorneslaan in Katwijk Noord, de kruising bij de Molentuinweg in Katwijk aan den Rijn, de Hoofdstraat in Valkenburg en andere punten in die top 10 eens worden aangepakt? Omdat de genoemde stukken er nu nog niet zijn, kunnen we ook geen concreet geld uittrekken om volgend jaar wél een stap te zetten. We weten immers nog niet wat er precies waar nodig is. Met het voorstel dat we indienen willen we ervoor zorgen dat er financiële ruimte is om de verkeersknelpunten toch echt aan te pakken. Niet lullen, maar poetsen!

En verder…
Alle partijen hebben tijdens de Algemene Beschouwingen tien minuten spreektijd. Dat is best wat, maar tegelijkertijd veel te kort om al die belangrijke onderwerpen die in onze gemeente spelen uitvoerig te bespreken. Zo blijft ook woningbouw voor de VVD een heel belangrijk aandachtspunt. Zo staat de eerste paal op Valkenhorst er nog altijd niet en zit er ook weinig vaart achter kleinere bouwprojecten, zoals de Knarrenhof in Rijnsburg. De behoefte aan woningen blijft in onze gemeente heel fors en de doorstroommogelijkheden, bijvoorbeeld van jongeren naar hun eerste huis, of ouderen naar een seniorenwoning, blijven té beperkt. Zeker door de grote uitdagingen die spelen in de zorg, zoals de dubbele vergrijzing en personeelstekorten, zijn passende woningen voor ouderen van groot belang.

Naast reeds genoemde voorstellen rondom de ozb en verkeersveiligheid, komen we tijdens het debat met diverse andere voorstellen waarover we de komende weken nog nader zullen berichten.

Het afgelopen jaar zijn we als lokale fractie doorlopend actief geweest, onder meer met ons werk in de gemeenteraad, het afleggen van werkbezoeken, in gesprek gaan met inwoners en ondernemers en het delen van stukken via onder meer onze website en social mediakanalen. In 2024 gaan we daar vol energie mee door.

Wilt u reageren op ons betoog bij de Algemene Beschouwingen, of iets anders met ons delen? Neem dan contact op met de VVD-fractie via fractie@vvdkatwijk.nl of telefonisch via 06-83566052. Wij blijven ons krachtig inzetten voor de belangen van inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daar kunt u op rekenen!