Geen actie op Commandeurspad...

Met verbazing heeft de VVD kennisgenomen van antwoorden op onze vragen betreft het Commandeurspad in Katwijk Binnen. Wij vroegen het college hier een meer verkeersveilige situatie te creëren en flink omrijden door bewoners te voorkomen, maar onze ideeën hierover zijn resoluut van tafel geveegd.

Vooral de gegeven argumentatie wekt onbegrip. Er wordt aangegeven dat bewoners eerder voor eenrichtingsverkeer hebben gekozen, terwijl er juist géén specifieke voorkeur was van bewoners en de gemeente zelf een keuze heeft gemaakt. Nu het pad daadwerkelijk is aangepast, blijken ruimschoots de meeste bewoners de inrichting in de praktijk niet handig en veilig te vinden. Daarnaast wordt aangehaald dat na onze vragen één bewoner contact met het college heeft opgenomen en heeft gepleit voor behoud van de huidige situatie. Dat is natuurlijk niet representatief voor het hele pad.

Burgerlid Leendert Hoek, die samen met fractievoorzitter Lennart van der Plas bij bewoners langsging, snapt niets van de beantwoording. “Uit de ronde die wij maakten langs bijna alle huishoudens, werd duidelijk dat een overgrote meerderheid het eenrichtingsverkeer in het Commandeurspad zelf ongedaan wil maken. Ook werd gepleit voor meer verkeersremmende maatregelen, omdat je nu behoorlijk wat snelheid kan maken op de weg. Het is teleurstellend dat er helemaal niet wordt geluisterd naar de wens van bewoners.”

De beantwoording van de vragen is te vinden in de bijlage hieronder.