VVD tegen duurdere parkeervergunningen

Het college wil het tarief van de tweede bewonersvergunning de komende jaren trapsgewijs verhogen van 60 euro nu naar 200 euro in 2029. Een slecht idee, vindt de VVD. We kwamen daarom vorige week met een voorstel om deze stijging ongedaan te maken en de gemeenteraad de kans te geven zich hier tegen uit te spreken.

Behalve van het CDA kregen we helaas geen steun voor dit idee, toen we spraken over de parkeerbelastingen voor komend jaar. Partijen brachten er tegenin dat we nu alleen een beslissing nemen over 2024. Dat klopt feitelijk, maar als we nu niet bepalen dat de jaarlijkse verhoging moet stoppen, krijgen we volgend jaar weer een nieuw overzicht van de belastingen voorgeschoteld waarin in dat geval het tarief van 75 naar 100 euro stijgt, en de komende jaren alsmaar verder.

De forse stijging van het tarief van de tweede bewonersvergunning past in de trend van dit college om het autogebruik fors te ontmoedigen. De VVD blijft zeer kritisch op dit anti-autobeleid. Naast dat inwoners zelf moeten kunnen kiezen welke wijze van vervoer ze gebruiken, is de auto voor velen pure noodzaak voor bijvoorbeeld werk of mantelzorg. Daar komt nog bij dat bewoners met één eigen parkeerplaats op eigen terrein alleen nog maar een tweede, en dus veel duurdere bewonersvergunning kunnen aanvragen én het college van plan is het betaald parkerengebied flink uit te breiden. Het wordt wat ons betreft dan ook hoog tijd dat het college stopt met dit ‘automobilistje pesten’.