VVD: Gemeente moet helder communiceren

Twee jaar geleden stuurde het college een ronkend persbericht de deur uit: Katwijk gaat duidelijker communiceren! Maar wat is er tot heden van de plannen terecht gekomen? De VVD deed navraag.

Eind 2021 tekende Katwijk de landelijke Direct Duidelijkdeal. Onderdeel van deze deal is onder meer het concreet afspreken wat er beter kan en hoe dit gaat gebeuren. Daarnaast zouden ook een aantal medewerkers tot taalcoach worden opgeleid.

Uit antwoord op onze vragen blijkt nu dat de eerste stappen zijn gezet. Zo wordt er gewerkt met automatische tools en digitale trainingen om begrijpelijke stukken te schrijven, en zijn er workshops georganiseerd. Opvallend genoeg zijn er ondanks de afspraak nog geen taalcoaches opgeleid, maar "als blijkt dat deze een goede aanvulling zijn, gaan we dit zeker opstarten", zo laat de gemeente weten.

De VVD vroeg ook op welk taalniveau brieven nu normaliter worden geschreven. Dit gaat om B1-niveau, met de aanvulling dat de brief moet aansluiten bij de doelgroep. Er is een leesgroep die met brieven meeleest en er wordt geleerd van feedback. Tot slot wordt er gekeken of voor de toekomst ook gewerkt kan worden met AI.

Kortom, op zich positieve ontwikkelingen die de VVD zal blijven volgen. We vinden het van groot belang dat brieven en formulieren van de gemeente te begrijpen zijn. Zeker in het licht van 'iedereen laten meedoen' - een motto van het college - is dit wat ons betreft cruciaal. Al laat de situatie rondom parkeren op eigen terrein, waar we vorige week uitgebreid aandacht aan besteden, zien dat er zeker nog een verbeterslag te maken is.