Stoplichten Brouwerstraat geen structurele oplossing

De VVD ontvangt sinds begin deze maand veel berichten van bewoners van en rond de Brouwerstraat, en Rijnsburgers die de weg dagelijks gebruiken. Vlak na de ingebruikname van de stoplichten ontstonden grote files. Inmiddels zien we dat deze wat af lijken te nemen, maar de doorstroming is nog verre van ideaal.

Al jarenlang behoort de Brouwerstraat tot de grote verkeersknelpunten in onze gemeente en vraagt de VVD maatregelen te nemen. Van tevoren was wel duidelijk dat de stoplichten niet per se voor minder druk zouden zorgen. Er moeten nou eenmaal veel mensen over deze weg. Een randweg ten noorden van Rijnsburg, ook wel de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek genoemd, kan verlichting bieden. Maar voor die weg er is zijn we nog wel even verder.

Een aantal (steun)fractieleden van de VVD maakt rond spitstijden veel gebruik van de Brouwerstraat en ervaart dus zelf hoe het de komende tijd verder verloopt. Mocht er aanleiding toe zijn, zal de VVD het college vragen opnieuw te kijken naar opties om de doorstroming te verbeteren.