VVD: Behoud parkeerruimte op Hoftuinplein

Al jarenlang wordt er gesproken over een nieuwe inrichting van het parkeerterrein Hoftuinplein in Rijnsburg. Belangrijk om het nabije winkelcentrum voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden.

Vooralsnog is het het college echter niet gelukt om met ondernemers en de betrokken Vereniging van Eigenaren tot een gezamenlijk plan te komen. Een eerder plan dit jaar maakte de VVD weinig enthousiast, omdat het zou leiden tot een verlies van negentien parkeerplaatsen. Voor zowel omwonenden als winkeliers zou dit ingrijpende gevolgen hebben.

In de laatst gedeelde plannen was onder meer een grote promenade ingetekend. Mooi, maar als dit tot veel minder parkeerruimte leidt, moeten we iets aan die plannen doen. Die gesprekken lopen nu dus nog; de gemeenteraad ontvangt binnenkort een nieuwe stand van zaken.