Vragen VVD over verkeerssituatie Commandeurspad (Katwijk Binnen)

Afgelopen maand waren onze fractieleden Lennart van der Plas en Leendert Hoek op bezoek in het Commandeurspad in Katwijk aan den Rijn. Na de recente herinrichting van het pad zijn bewoners bezorgd over de verkeersveiligheid én moeten zij met de auto flink omrijden.

Omdat we graag van meer bewoners wilden horen hoe zij de nieuwe verkeerssituatie vinden, besloten we langs te gaan. Veel mensen waren thuis; uit de gesprekken bleek een grote meerderheid voorstander van de invoering van tweerichtingsverkeer op het Commandeurspad. Op de nabijgelegen Monseigneur Bekkersstraat blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer wat de VVD betreft wel in stand; dit is veiliger voor het schoolgaande verkeer rondom basisschool De Horizon. Ook vanuit deze school is de wens het eenrichtingsverkeer te behouden.

Naar aanleiding van het bezoek aan het Commandeurspad heeft de VVD een aantal vragen aan het college gesteld, met verzoek om de situatie op het Commandeurspad te verbeteren. De vragen zijn in de bijlage hieronder te vinden; het college heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.