Tijdelijke woningen in strijd tegen huizentekort

Vertegenwoordigers van het CDA (Barend Tensen), de SGP (Jan van Dam) en de VVD (Lennart van der Plas) brachten recent een werkbezoek aan De Kleine Duinvallei om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over de voortgang. Dit project, dat in al 2017 van start ging, heeft te maken gehad met vertragingen en de raadsleden lieten zich uitvoerig bijpraten.

Vertraging
Van de 83 geplande woonstudio's zijn er momenteel 14 gerealiseerd. Tijdens het gesprek met Beate en Theo Bouwman, waarin zij het belang van de kwaliteit van bouwmaterialen en architectuur benadrukte, werd duidelijk dat de vertraging voornamelijk te wijten was aan leveringsproblemen van bouwonderdelen. Daarnaast verliep de communicatie met de gemeente niet altijd even soepel met betrekking tot de bouwvergunning. Gelukkig is dit verbeterd en is het wachten op de volgende stap: de oprichting van een gemeenschappelijke huiskamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Jan van Dam (SGP) is erg enthousiast over de verdere fasering. Eind maart hopen de initiatiefnemers de 83 woningen inclusief huiskamer gerealiseerd te hebben. Zo hopen ze een echte start te kunnen maken met de vooropgezette doelstelling.

Voordelen
De raadsleden herkennen de voordelen van innovatieve woonvormen zoals die in Kleine Duinvallei worden gerealiseerd. Tensen (CDA) benadrukt: “Het bouwen van deze verplaatsbare woningen draagt bij aan minder bouwafval en -overlast, omdat ze in een fabriek worden gemaakt en geen extra stikstofuitstoot veroorzaken. Bovendien belemmeren ze de bouw van permanente woningen niet en is de benodigde ondergrondse infrastructuur minimaal. Daarnaast zijn ze betaalbaar. Dit geeft wat lucht in deze tijden van woningnood. ”

Doorpakken
De partijen zijn van mening dat dit het moment is om door te pakken. Van der Plas (VVD): “Er zijn nog diverse andere locaties in de gemeente waar tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst, zoals het voormalige Vliegkamp Valkenburg. De nieuwe wijk daar wordt in etappes gebouwd, waardoor grote stukken grond nog lange tijd ongebruikt blijven. Creatieve woonvormen als deze kunnen hier een relatief snelle oplossing bieden voor de woningnood die er in onze gemeente nog altijd is.” “We moeten er alles aan doen om jongeren meer kansen te bieden op een eigen woning”, zo vult Van Dam (SGP) aan. Hoewel de gemeente eerder heeft toegezegd hieraan te werken, blijft het stil. De fracties van het CDA, de VVD en de SGP dringen er bij het gemeentebestuur op aan om hier spoed achter te zetten.