Nieuwe POET-regels oneerlijk

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad in grote meerderheid gestemd vóór nieuwe regels omtrent parkeren op eigen terrein, ook wel bekend als POET. Teleurstellend en bovendien oneerlijk voor betrokken inwoners, vindt de VVD.

Amper drie jaar geleden besloot de gemeenteraad unaniem tot nieuw beleid rondom POET, met daarbij de afspraak dat iedereen die nu een vergunning heeft om op straat te mogen parkeren, deze wel kan behouden. Met de nieuwe regels wordt de overgangsregeling nu teruggedraaid.

De VVD vindt het niet getuigen van betrouwbaar bestuur dat de overgangsregeling alweer geschrapt wordt. Huidige bewoners gebruiken hun garage of erf immers vaak al vele jaren voor andere zaken, zoals de opslag van fietsen, scooters of een motor, of in sommige gevallen voor grotere vervoersmiddelen zoals een aanhanger of boot. Bewoners in vergunningsgebied met POET worden straks verplicht hun auto op eigen terrein te parkeren in plaats van op straat. Een vergunning voor straatparkeren vervalt dan.

Adressen waar volgens de gemeente sprake is van POET ontvangen binnenkort een brief van de gemeente, waar zij dan ook op kunnen reageren. De VVD zal het verdere proces blijven volgen en hoort het ook graag vanuit het college wanneer er veel bezwaren binnenkomen, zodat we er eventueel opnieuw over kunnen spreken. 

In de video hieronder is de hele inbreng van de VVD in het debat terug te kijken.


Zet cookies aan om de video te tonen.