Geen carte blanche voor nieuwe Cultuurbedrijf

Vanavond (25 mei) debatteert de gemeenteraad over het nieuwe Cultuurbedrijf: een samenvoeging van de bibliotheek, muziekschool en Stichting Volksuniversiteit K&O Katwijk. De VVD maakt zich om diverse redenen zorgen om de plannen, maar vooral om het financiële gedeelte. Het lijkt erop dat er een soort 'carte blanche' wordt gegeven voor de totale uitgaven. Dat is voor de VVD niet acceptabel.

De VVD was in de afgelopen jaren kritisch op de diverse plannen rondom een nieuwe bibliotheek. Zo ging mede door de inzet van de VVD het plan van een vestiging in de Noordzeepassage in 2019, waarvoor nauwelijks draagvlak was, niet door.

Inmiddels zijn we enkele jaren verder. Enigszins schoorvoetend steunde de VVD in 2020 het voorstel om de ontwikkeling naar een Cultuurbedrijf te verkennen, vooral om ervoor te zorgen dat er in alle delen van onze gemeente voldoende cultuurvoorzieningen behouden blijven. Ook ziet de VVD in dat de Schelpendam niet al te lang meer mee kan als toekomstbestendige locatie van de Katwijkse (hoofd)bibliotheek. En we vinden het goed dat er in het huidige plan een sterke cultuurvoorziening komt in Rijnsburg. Oók in culturele voorzieningen mag de gemeente investeren.

De totale financiële kosten wegen echter wel sterk mee voor we al dan niet akkoord kunnen gaan met de huidige plannen. We moeten verstandig met geld van onze inwoners omgaan en horen in het debat dan ook graag waar uiteindelijk wél de grens ligt voor het college.

Daarnaast zijn we bezorgd over het mogelijk ontbreken van steun van de Vereniging van Eigenaren van het Emmaplein, wat het hele plan op losse schroeven kan zetten, en de VVD vindt het op z’n zachtst gezegd bijzonder dat op een van de andere beoogde locaties – De Burgt in Rijnsburg – straks op zaterdagmiddag mogelijk een aangepast programma-aanbod nodig is door de grote parkeerdruk. Daar zou je aan de voorkant rekening mee moeten houden door zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid. Tot slot zullen we het college vragen hoe wordt omgegaan met overgebleven ondernemers en verenigingen in De Burgt. Het zou fijn zijn als daar eindelijk definitief duidelijkheid over komt.

Voor de VVD is het Cultuurbedrijf geen heilig doel op zich. Het moet hoogstens een middel zijn voor een toekomstbestendige bibliotheek, muziekschool en K&O. De voorgaande vragen en opmerkingen zullen we ook in het debat aan de orde brengen.