Geen woorden, maar daden

Begin deze week was het helaas weer ‘raak’ op een van de grote verkeersknelpunten in onze gemeente. Op de afrit van de N206 bij de Hoorneslaan werd een fietser aangereden. Enkele weken geleden vond er op de Brouwerstraat in Rijnsburg ook al een ongeluk plaats.

De VVD maakt zich grote zorgen over het gebrek aan aandacht voor deze en andere knelpunten. Af en toe worden er vragen gesteld op basis van incidenten, maar wij pleiten al lange tijd voor een structurele oplossing. In het coalitieakkoord zijn de grote verkeersknelpunten helemaal niet opgenomen. Voor begin 2023 is een nieuw overzicht met knelpunten plus een nieuw verkeersveiligheidsplan toegezegd.

Punten zoals de N206/Hoorneslaan en de Brouwerstraat, maar ook het Bosplein op de grens van Katwijk aan Zee, of de kruising Molentuinweg/N206 in Katwijk Binnen leiden al jaren tot opstoppingen en/of gevaarlijke situaties. Daar moet wat de VVD betreft serieus naar worden gekeken. Als binnenkort de verschillende stukken aan de raad worden aangeboden, hopen we dan ook dat er écht spijkers met koppen worden geslagen. Geen woorden, maar daden!