2022, een actief jaar

Het jaar 2023 is al bijna twee weken oud. In de politieke achtbaan stapelen de nieuwe vergaderstukken zich weer gauw op, maar toch loont het soms even stil te staan én terug te kijken.

Wat gebeurde er ook alweer in 2022? Er waren gemeenteraadsverkiezingen, het bestemmingsplan voor Valkenhorst werd vastgesteld, er werd weer gepraat óver, maar weinig gedaan áán de grote verkeersknelpunten in onze gemeente, er was (en is) steun voor inwoners en ondernemers in financiële nood én we spraken met regelmaat over veiligheid in onze gemeente, onder meer naar aanleiding van een aantal incidenten rondom voetbalwedstrijden.

Allemaal zaken waar ook de VVD zich actief mee heeft beziggehouden. We kijken terug op een in veler opzichten uitdagend, maar ook actief jaar. Als nieuwe (tweemans)fractie hebben we ons zoveel mogelijk in de verschillende onderwerpen verdiept. Ook in het nieuwe jaar blijven we dat natuurlijk doen. Heeft u suggesties voor onderwerpen waar de gemeenteraad écht aandacht aan moet besteden? Dan horen we die altijd graag, bijvoorbeeld via fractie@vvdkatwijk.nl.