Behoud eerste twee uur gratis parkeren!

Sinds een aantal jaar kun je van oktober t/m maart de eerste twee uur gratis parkeren in garages en grote parkeerterreinen in Katwijk aan Zee. Van oudsher zijn er in deze winterperiode een stuk minder bezoekers in het dorp en rond het strand. Gratis parkeren kan een bezoek echter een stuk aantrekkelijker maken. Tot schrik van de VVD lijkt het college dit gratis parkeren nu af te willen schaffen.

Het college stelt voor om twee uur gratis parkeren in de winterperiode te 'evalueren'. Eerder werd ook al gesproken over mogelijke afschaffing. De VVD vraagt zich allereerst af waarom een evaluatie nodig is. Als het college het gratis parkeren wil afschaffen, moet men dat gewoon voorstellen. Daar is geen (extra) onderzoek voor nodig.

De VVD is tegen de afschaffing. Het is fijn voor inwoners en lokale ondernemers om in een relatief rustige periode het bezoek aan de kust te stimuleren. De inzet van de VVD blijft daarom om de eerste twee uur gratis parkeren te behouden.

Eind vorig jaar kwam de VVD juist nog met een voorstel het gebied voor gratis parkeren uit te breiden naar de parkeerplaatsen op de Zuid-Boulevard, de Sportlaan en het parkeerterrein naast Restaurant Hudson. Dit voorstel werd naast de VVD alleen gesteund door de PvdA, KiesKatwijk en D66 Katwijk, en daarmee verworpen.

Opvallend was de redenatie waarom hiertegen werd gepleit. Het voorstel zou zorgen voor ‘meer blik’ op straat en het college is tegen meer autogebruik. De VVD vindt het belangrijk dat inwoners zelf bepalen of zij een auto bezitten en wat ze hiermee doen. Bovendien stimuleert gratis parkeren ook op deze locaties de lokale economie en lenen de genoemde plekken zich hier goed voor, omdat het weinig eigen inwoners tot last is.