Zorgen VVD om toekomst Panbos

De gemeente Katwijk is van plan om ergens in de komende jaren het eigendom en beheer van Panbos over te dragen aan drinkwaterbedrijf Dunea. Een deel van het momenteel toegankelijke Panbos is echter geen eigendom van de gemeente, maar wordt gehuurd van Landgoed Stichting Duindigt. De VVD maakt zich zorgen over de toekomst van Panbos bij verkoop aan Dunea en heeft politieke vragen gesteld aan het college.

De partij vraagt zich onder meer af of Dunea er wel belang bij heeft om na verkoop het terrein van Landgoed Stichting Duindigt te blijven huren. Afsluiting van het Wassenaarse gedeelte van het Panbos zou betekenen dat circa een derde deel van het bos niet langer toegankelijk is. Ook vraagt de VVD of de huidige voorzieningen in Panbos behouden blijven na de verkoop aan Dunea.

Fractievoorzitter Lennart van der Plas: “Zeker met de komst van de nieuwe wijk Valkenhorst, zal de vraag naar recreatie in de omgeving toenemen. Panbos is voor velen nu al een fijne plek om te bezoeken, en het is er regelmatig behoorlijk druk. Mocht verkoop ertoe leiden dat het Panbos op termijn een stuk kleiner wordt, vinden we dit dan ook zeer onwenselijk. We hopen dat het college onze zorgen hierover weg kan nemen en zal inzetten op behoud van het volledige Panbos voor bezoekers.”

Zet cookies aan om de video te tonen.