Nieuwe vragen VVD over veiligheid amateurvoetbal

Begin 2018 is een veiligheidsconvenant amateurvoetbal opgesteld, bedoeld om overlast, onveiligheid en crimineel gedrag rondom het voetbal in Katwijk gericht aan te pakken. Het convenant is gesloten tussen de vijf voetbalverenigingen, de gemeente en de politie. Vanuit diverse kanten krijgen we signalen dat het convenant nu, bijna vijf jaar later, in een la lijkt te zijn verdwenen. De VVD heeft hierover daarom politieke vragen gesteld.

In het convenant staat onder meer dat het document jaarlijks geëvalueerd wordt en er minimaal twee keer per jaar veiligheidsoverleggen plaatsvinden. Bovendien vloeien uit het convenant verplichtingen voor de politie voort, terwijl deze door personeelstekorten maar beperkt inzetbaar is. De signalen baren de VVD zorgen, want een krachtig beleid is nodig om het amateurvoetbal in onze gemeente weer plezierig te maken voor iedereen.

In 2022 vonden diverse incidenten plaats rondom het amateurvoetbal. Deze leidden ertoe dat er dit en volgend seizoen geen uitpubliek welkom is bij derby’s in onze gemeente. Juist om ervoor te zorgen dat in de toekomst niet de grote groep goedwillende supporters, maar de radicale minderheid wordt aangepakt, is actie hard nodig. Van de voetbalverenigingen, maar óók van de politie en de gemeente.

Voor de VVD was en is veiligheid een belangrijk speerpunt. Juist ook rondom het voetbal, dat wekelijks duizenden mensen op de been brengt. Eerder dit jaar voerden we daar al debatten over, en we zullen er aandacht voor blijven vragen zolang het nodig is.

Alle vragen van de VVD over het veiligheidsconvenant amateurvoetbal zijn hieronder te vinden via de bijlage. Ook het convenant is daarin toegevoegd.

Zet cookies aan om de video te tonen.