VVD en CDA willen uitstel sluiting tunneltje Zanderij

Voor de gemeenteraadsverkiezingen was de VVD er duidelijk over: het tunneltje dat de wijken Zanderij en Tranendal (Katwijk aan den Rijn) verbindt moet open blijven voor autoverkeer. En nu, bijna negen maanden na de verkiezingen, zijn we dat nog steeds. Omdat voor de verkiezingen VVD, CDA en Durf vóór openstelling van het tunneltje waren, en deze partijen sindsdien tezamen een meerderheid hebben in de Katwijkse gemeenteraad (18 van de 33 zetels), leek het simpel: het tunneltje, Duinviool genaamd, zou open blijven. Maar dat liep helaas anders.

Na de verkiezingen bleek Durf plots 180 graden gedraaid en stemde het tégen een voorstel van CDA en VVD om het tunneltje open te houden, zo valt onder meer in dit artikel van Katwijk Actueel te lezen. Een merkwaardige move. Uit vragen van de VVD blijkt nu dat het tunneltje al begin 2023 dichtgaat voor autoverkeer, terwijl overige verkeersaanpassingen in de buurt pas in 2024 plaatsvinden. De VVD wil daarom dat het tunneltje langer open blijft. Samen met het CDA hebben we nu opnieuw vragen gesteld, om te proberen de sluiting uit te stellen. Voor veel omwonenden was en is dit immers een belangrijke doorgaande route.

Een van de redenen die het college geeft voor sluiting van het tunneltje is dat “een meerderheid van de gebruikers de tunnel als verkeers- en sociaal onveilig ervaart”. Het is een voorbeeld van selectieve informatiedeling, want uit een enquête bleek dat een grote meerderheid helemaal geen sluiting van het tunneltje voor autoverkeer wil. Dit wordt gemakshalve niet meer vermeld in de officiële stukken in het gemeenteblad. Bovendien hoort het tunneltje ruimschoots niet tot de gevaarlijkste verkeersknelpunten van onze gemeente én is er nooit serieus gekeken naar mogelijkheden het tunneltje veiliger te maken, zonder sluiting voor autoverkeer.

Komt van uitstel afstel? Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de provincie, waardoor dit erg lastig wordt. Bovendien is de steun van Durf wel cruciaal. Maar als je zo van standpunt kunt draaien zoals vlak voor de zomer, kun je wat ons betreft weer prima terugdraaien. Dus roepen we de leden van de Durf-fractie op: laat de kiezers niet in de steek, en steun uitstel van deze sluiting!