Een pluim voor de ander

Er zijn (gelukkig) geen partijen met een absolute meerderheid in onze gemeenteraad. En dus moet je altijd samenwerken met andere partijen om iets voor elkaar te krijgen, zoals tijdens de behandeling van de begroting eerder deze maand. Eerder deelden we hier al een aantal voorstellen die we als VVD indienden tijdens deze vergadering. Maar we steunden ook goede plannen van andere partijen. We lichten er nog een aantal uit.

Meer financiële regie voor de gemeenteraad
De gemeente investeert jaarlijks miljoenen in onder meer infrastructuur, verkeer, scholen, sport en veiligheid. Belangrijk, maar de lijst aan wensen is een stuk groter dan de gemeente financieel aan kan. Het is van groot belang dat eerst alle investeringen zorgvuldig worden bekeken en afgewogen, en dat de gemeenteraad hier ook iets over te zeggen heeft, vóór de gemeente daadwerkelijk aan de slag gaat.

Een voorstel van het CDA om als gemeenteraad nog eens goed te kijken naar de investeringsagenda werd, mede dankzij steun van coalitiepartij SGP, aangenomen. Belangrijk, want de gemeenteraad was en is het hoogste politieke orgaan in onze gemeente.

Betere rolstoelgankelijkheid
De afgelopen maanden maakten vooral de VVD en PvdA zich druk om de problemen rondom de Regiotaxi en het leerlingenvervoer: kwetsbare kinderen en ouderen wachten soms urenlang tot er een busje komt voorrijden en zien regelmatig een andere chauffeur, wat vooral voor kinderen met een beperking lastig kan zijn.

Sinds 2021 bestaat in Katwijk het vrijwillige initiatief ‘Katwijk Rijdt Mee’. Op voorspraak van de PvdA wordt er nu gekeken of deze dienst ook rolstoelvervoer mogelijk kan maken. Nuttig voor mensen in een rolstoel, die anders gebruik moeten maken van de Regiotaxi. Het voorstel werd unaniem omarmd door de gemeenteraad.

Katwijk, een dementievriendelijke gemeente!
Steeds meer van onze inwoners krijgen te maken met dementie. Eén op de vijf mensen krijgt op enig moment een vorm van deze ziekte, nog veel meer mensen kennen iemand in de omgeving die ermee te maken heeft. Dat gaan we in onze gemeente niet oplossen, maar we zien het wel als taak van de gemeente om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in onze samenleving.

De ChristenUnie kwam met het voorstel om onze gemeente in 2023 het keurmerk Dementievriendelijke gemeente te laten dragen. Een symbolisch, maar wel belangrijk voorstel, dat onder meer door de VVD van harte werd gesteund.

Dit is een greep uit de voorstellen die door de VVD zijn gesteund. Er waren uiteraard ook minder goede plannen die niét onze steun krijgen. Een overzicht van alle moties en amendementen tijdens de Algemene Beschouwingen is hier te vinden.