Terugblik Algemene Beschouwingen door de fractievoorzitter

"Afgelopen week waren de Algemene Beschouwingen in de Katwijkse gemeenteraad. Voor mij was dat de eerste keer, en dan ook nog eens meteen als fractievoorzitter. Kijk samen met collega-raadslid Annette Brul en met burgerleden Leendert Hoek en Bastiaan Zuyderduyn terug op een boeiend debat van bijna twaalf uur, over een begroting van ruim 200 miljoen euro. Dat gaat dus echt ergens over!

Alvorens waren 55 voorstellen tot wijziging van de begroting ingediend, waaronder 9 van de VVD. De meeste hiervan dienden we in samen met andere partijen. Daar hoort dan ook een handtekening bij van de mede-indieners, te zien op de foto.

Het is fantastisch om vanaf deze plek direct invloed te hebben op het beleid van de gemeente en daarover te spreken met mede-inwoners. Ook mooi om samen te werken met bijna alle fracties, van links tot rechts. Als oppositiepartij is de ruimte soms wat beperkt, maar toch fijn dat een aantal van onze voorstellen zijn overgenomen:
- De gemeente verkent of een pilot met waterstof mogelijk is in Katwijk.
- Er komt meer ruimte voor inwoners om zelf hun straat/buurt te vergroenen, met steun van de gemeente.
- De aandacht voor digitale veiligheid van de gemeente (bv. ter voorkoming van een hack) wordt vergroot.
- Voortaan wordt standaard met parttime medewerkers van de gemeente (ruim 52%) besproken of ze vaker willen werken.

Veel wat in de begroting staat komt de komende tijd nog op andere manieren terug, als voorstel in de gemeenteraad. We gaan moedig voorwaarts!"

Lennart van der Plas
Fractievoorzitter VVD Katwijk